top of page

Satanism

Satanism finns i flera olika varianter. De flesta satanister dyrkar inte djävulen som en gud, De tillhör den s.k. LaVey Satanism, som grundades av Anton LaVey i USA år. 1966.


Satanism är en religion som ofta missförstås och felaktigt framställs. Trots sitt negativa rykte är satanism ett komplext och mångsidigt trossystem som praktiseras av en liten men hängiven grupp individer. Termen "satanism" kommer från den bibliska gestalten Satan, som vanligtvis framställs som förkroppsligandet av ondskan. De satanistiska föreställningarna och metoderna som har utvecklats över tiden är dock mycket mer nyanserade och varierande än vad denna enkla definition kan antyda.


I sin kärna är satanism en religion som är centrerad kring dyrkan av sig själv. Det betyder att satanister lägger stor vikt vid individuell frihet, personligt ansvar och strävan efter egna mål och önskningar. De tror att jaget är den största gudomen, och att varje person är kapabel att realisera sin egen fulla potential genom sina egna ansträngningar och viljestyrka.


En av satanismens nyckelaspekter är tron ​​på ritualernas kraft. Många satanister engagerar sig i utarbetade ceremonier och ritualer för att utnyttja sin egen personliga kraft och för att få kontakt med sitt inre. Dessa ritualer involverar ofta användning av ljus, rökelse och andra symboliska element, och kan inkludera recitation av besvärjelser och användning av andra mystiska symboler.


Trots sitt rykte som en mörk och ond religion, är satanism faktiskt baserad på en uppsättning positiva värderingar och övertygelser. Satanister avvisar föreställningen om en hämndlysten och straffande gudom, och fokuserar istället på individens kraft att forma sitt eget öde. De tror att varje person är ansvarig för sin egen lycka och framgång, och att de har makten att övervinna alla hinder som kan stå i deras väg.


Även om satanismens tro och metoder kan vara ganska komplexa, finns det också många missuppfattningar om denna religion. Till exempel är satanism inte till sin natur våldsam eller destruktiv, och dess utövare är inte involverade i utövandet av människooffer eller andra former av ondska. Majoriteten av satanister är laglydiga medborgare som helt enkelt försöker leva sina liv på ett sätt som överensstämmer med deras egna personliga övertygelser och värderingar.


Sammanfattningsvis är satanism en komplex och ofta missförstådd religion som bygger på dyrkan av sig själv och strävan efter personlig frihet och makt. Även om det kan vara förknippat med negativa stereotyper, är satanismens verklighet mycket mer nyanserad och mångfaldig än många människor kan föreställa sig. Oavsett om man håller med om satanismens tro och praxis eller inte, är det viktigt att förstå att denna religion är baserad på en uppsättning positiva värderingar och principer som omfamnas av en hängiven grupp individer.


Källor:

Nya religiösa rörelser av Liselott Frisk

182 visningar

Kommentarer


bottom of page