top of page

Aisha - Muhammeds fru


Aisha bint Abi Bakr föddes i Mecka omkring 614 e.Kr. och var dotter till Abu Bakr, en av profeten Muhammeds närmaste följeslagare. Hon gifte sig med profeten när hon bara var 6 år gammal, men äktenskapet fullbordades inte förrän hon var 9 år gammal, efter att hon nått puberteten.


Aisha spelade en viktig roll i det muslimska samhället och var känd för sin intelligens, kvickhet och kunskap om islamisk lag och traditioner. Hon var en pålitlig rådgivare till profeten och spelade en nyckelroll i överföringen av hans läror och ord.


Efter profetens död fortsatte Aisha att spela en framträdande roll i det islamiska samhället. Hon var en respekterad forskare och lärare, och hon är krediterad för att ha överfört många av profetens lärdomar till framtida generationer. Hon var också involverad i politiska och militära angelägenheter och spelade en roll i de tidiga islamiska kalifaten.


Men Aishas arv har också varit föremål för kontroverser, särskilt på grund av hennes inblandning i en politisk tvist som ledde till ett inbördeskrig. Denna tvist, känd som slaget vid kamelen, ställde Aisha och hennes anhängare mot Ali, islams fjärde kalif. Aishas inblandning i denna konflikt har varit föremål för debatt och kritik, men hon är fortfarande en vördad figur i islams historia.


Källor:


Ibn Hajar al-Asqalani. "Fath al-Bari: Kommentar till Sahih al-Bukhari."

Ibn Saad. "Kvinnorna i Medina."

Muhammad Zubayr Siddiqi. "Hadith-litteratur: dess ursprung, utveckling och speciella egenskaper."

Al-Tabari. "Al-Tabaris historia."

Aisha Abdurrahman Bewley. "Sahabiyat: Profetens kvinnliga följeslagare."

Fatima Mernissi. "Slöjan och den manliga eliten: en feministisk tolkning av kvinnors rättigheter i islam."

108 visningar

Σχόλια


bottom of page