top of page

Diskrimineringen av muslimer idag


Trots att de är världens näst största religion, med över 1,8 miljarder anhängare, fortsätter muslimer att utsättas för diskriminering och fördomar i många delar av världen. Denna diskriminering tar sig många former, allt från öppet våld och hatbrott till mer subtila former av marginalisering och utanförskap.


En av de mest synliga formerna av diskriminering av muslimer är hatbrott. Enligt FBI:s Hate Crime Statistics-rapport ökade antimuslimska hatbrott i USA med 67 % under 2015 och har legat kvar på höga nivåer under åren därefter. Dessa brott kan ta många former, inklusive fysiska övergrepp, vandalisering av moskéer och islamiska centra och verbala trakasserier.


Muslimer utsätts också för diskriminering i anställning, boende och andra områden i det dagliga livet. I vissa fall är denna diskriminering direkt och explicit, med arbetsgivare eller hyresvärdar som vägrar att anställa eller hyra ut till muslimer. I andra fall är det mer subtilt, med muslimer som passeras för jobb eller befordran på grund av omedveten partiskhet eller kulturella stereotyper.


Media spelar också en roll för att upprätthålla diskrimineringen av muslimer. Många nyhetskanaler och politiska kommentatorer främjar islamofobiska berättelser och framställer muslimer som våldsamma eller bakåtsträvande. Detta kan leda till en cirkel av rädsla och misstänksamhet, där icke-muslimer blir mer rädda för muslimer och muslimer som blir mer isolerade och marginaliserade. Diskriminering av muslimer tarockså formen av regeringens politik och lagar. I vissa länder är muslimska invandrare eller flyktingar föremål för ökad granskning och restriktioner för sina rörelser och aktiviteter. I andra fall har regeringar antagit lagar som förbjuder bärande av hijab eller annan religiös klädsel.


I vissa länder som t.ex. kina så förtrycker man den muslimska gruppen ugurer. Där tvingas de utföra tvångsarbete och man har skickat miljontals till s.k. "omskolningsläger". I Indien förtrycks också muslimer rejält av den nationalistiska hindusika befolkningen. Det dödas årligen ett flertal muslimer och man vägrar låta dem ta vissa jobb.


Trots dessa utmaningar arbetar många muslimer och deras allierade för att bekämpa diskriminering och främja förståelse mellan olika samhällen. Muslimska organisationer och opinionsbildningsgrupper arbetar för att utbilda allmänheten om islams sanna natur och för att främja interreligiös dialog och samarbete. Individer kan också spela en roll genom att stå upp mot diskriminering när de ser den och utmana islamofobiska stereotyper.


Källor:


"Antimuslimska hatbrott i USA ökar med 67 % under 2015, rapporterar FBI." The Guardian, 14 november 2016.

Rådet för amerikansk-islamiska relationer. "Hatbrott mot muslimer: en växande epidemi."

"Muslimförbudet och kostnaden för diskriminering." Amnesty International, 27 januari 2020.

"Bekämpning av antimuslimsk diskriminering: politik och praxis." Pew Research Center, 30 mars 2017.

"Islamofobi och medieskildringar av islam." Bridge Initiative vid Georgetown University.

Comments


bottom of page