top of page

Rastafarianism


Rastafarianism är en religiös och kulturell rörelse som uppstod på Jamaica på 1930-talet. Den är baserad på den etiopiske kejsaren Haile Selassie I:s tro och läror, som av rastafarianer ses som den gudomliga inkarnationen av Gud, eller Jah. Rastafarianism har varit inflytelserik när det gäller att forma den jamaicanska kulturens kurs och har även spridit sig över hela världen och blivit en global kulturell och andlig rörelse.


En av rastafarianismens kärnuppfattningar är att Afrika, och specifikt Etiopien, är alla svarta människors andliga hemland. Rastafarianer tror att deras förslavning och förtryck i Amerika var ett resultat av deras exil från Afrika och att deras räddning ligger i att återvända till sina andliga rötter. Repatrieringen av svarta människor till Afrika ses som rörelsens yttersta mål.


En annan central aspekt av rastafarianism är användningen av cannabis, eller ganja, som ett sakrament. Rastafarianer tror att rökning av ganja kan föra dem närmare Jah och främja andlig tillväxt och förståelse. De använder det också som en symbol för sitt motstånd mot den västerländska civilisationen och dess kulturella värden.


Musik har varit en viktig del av rastafarianismen sedan starten, med reggaemusik som ett kraftfullt sätt att sprida rörelsens budskap och övertygelser. Rastafarianism har också förknippats med frisyren "dreadlocks", som ses som en symbol för förkastande av västerländska skönhetsstandarder och ett avvisande av slavhandeln.


Trots sin popularitet och kulturella inverkan har rastafarianismen mött kritik och motstånd på vissa håll. Kritiker hävdar att dess övertygelser och metoder, särskilt användningen av cannabis, är olagliga och skadliga för samhället. Rastafarierna ser dock sina övertygelser och sedvänjor som väsentliga för sin andliga och kulturella identitet, och de fortsätter att motstå ansträngningar för att begränsa sin religionsfrihet.


Sammanfattningsvis är Rastafarianism en levande och dynamisk rörelse som har haft en djupgående inverkan på både jamaicansk kultur och världen som helhet. Dess tro och metoder är djupt rotade i ett engagemang för svart befrielse, andlig tillväxt och motstånd mot västerländskt förtryck. Trots sina utmaningar fortsätter rastafarianismen att frodas och ger inspiration och hopp till miljontals människor runt om i världen.


Källor: Nya religiösa rörelser av Liselott Frisk

Wikipedia - Rastafarianism

29 visningar

Comments


bottom of page