top of page

Muhammed - Islams viktigaste profet och grundare


Muhammed föddes i den arabiska staden Mecka år 570 e.Kr. Han blev föräldralös i ung ålder och uppfostrades av sin farbror. Under sina första år arbetade han som köpman och fick ett rykte för sin ärlighet och integritet.


Vid 40 års ålder fick Muhammed sin första uppenbarelse från Allah genom ängeln Gabriel medan han mediterade i en grotta nära Mecka. Denna uppenbarelse markerade början på hans profetskap och början på den islamiska religionen. Under de kommande 23 åren fick Muhammed ytterligare uppenbarelser som låg till grund för Koranen, islams heliga bok.


Muhammeds läror betonade dyrkan av en Gud och vikten av etiskt beteende och social rättvisa. Han efterlyste ett slut på utövandet av idoldyrkan, som var vanligt i Arabien på den tiden, och predikade vikten av välgörenhet och medkänsla för de mindre lyckligt lottade.


Muhammeds läror betonade också vikten av gemenskap och behovet av att muslimer stöder varandra. Denna betoning på gemenskap ledde till upprättandet av den första muslimska gemenskapen i Medina år 622 e.Kr., känd som Hijra. Denna händelse markerar början på den islamiska kalendern.


Trots motstånd och förföljelse från Meckas ledare fick Muhammeds läror en betydande efterföljare. År 630 e.Kr. kunde han och hans anhängare erövra Mecka och etablera islam som den dominerande religionen i regionen.


Efter Muhammeds död 632 e.Kr. fortsattes hans lära och ledarskap av hans följeslagare, kända som kaliferna. Det islamiska imperiet fortsatte att expandera under deras ledning och spred sig över stora delar av Mellanöstern och Nordafrika.


Muhammeds arv som islams grundare och en profetisk gestalt har hyllats av muslimer i över tusen år. Hans läror fortsätter att studeras och tolkas av forskare och utövare av islam runt om i världen.


Källor:


Koranen

Ibn Ishaq, "Sirat Rasul Allah"

Karen Armstrong, "Muhammed: En profet för vår tid"

F.E. Peters, "Muhammed och islams ursprung"

Encyclopaedia Britannica, "Muhammed"

17 visningar

Comments


bottom of page