top of page

Kristendomen i Sverige

I den här artikeln så kommer jag att gå igenom hur Sverige blev kristet och hur kristendomen har utvecklats i Sverige sedan vikingatiden fram till idag. Så vill du veta mer om detta, då har du kommit rätt!
Man brukar räkna den franske munken Ansgar som den första att kristna Sverige. År.830 kom Ansgar fråmn Tyskland till Birka, Sveriges centrum på den tiden. Allt eftersom blev kristendomen den dominerande religionen i Norden enligt Rodhe. Förhållandet mellan kyrkan och den svenska kungamakten växte sig starkare och var som starkast under slutet av medeltiden. Men Martin luthers budskap nådde till slut sveriges kung Gustav Vasa, som såg egna fördelar med den nya tron. Den religiösa ledaren för den svenska reformationen blev Olaus Oetri och när den var genomförd så hade kungen lagt beslag på kyrkans egendomar.


Efter långa strider på Uppsala möte år.1593 antog till slut den svenska kyrkan, den nya lutherska tron, protestantismen. Gustav Vasa blev nu kyrkans nye högsta ledare. Luthers lilla katekess har enligt Nyström blev i Sverige under flera hundra års tid den viktigaste boken.

Riksdagen i Norrköping slog fast år.1604 att alla som försökte att lämna den nya tron skulle straffas med landsförvisning och arvlöshet. De antog också år.1734 att den som förnekar guds ord skall straffas med döden. När industrialiseringen kom så skapades det också enligt Nyström en starkare tro på vetenskapen och människor började allt mer, även i Sverige att ifrågasätta den kristna tron.


Sven Nilsson, en lärare i Tolånga vart 1879 anklagade för hädelse eftersom Nilsson sagt till sina elever att jesus inte var guds son utan bara en människa. Nilsson vart fängslad men släpptes efter 6 veckor. Viktor Lennstrand var en annan motstånade mot kyrkan som höll många föredrag och inspirerade många människor. Nyström själv hävdade att de kristna blir mer och mer som en liten sekt medan majoriteten av befolkningen blivit upplysta. Ett av de sista fruktlösa försöken att försvara den kristna tron skedde 1926, då Anders Nygren skrev en skrift som hette Religiositet och kristendom men den vart snabbt kritiserad och sågad. Skriften var inte tillräcklig för att rädda kristendomen i Sverige enligt Nyström.

Det är bara en tidsfråga hävdar Nyström innan man överger de kristna dogmerna som nattvard, dopet, treenigheten osv eftersom de bara är gammal magi och de behöver vi inte i en upplyst vetenskaplig tidsålder.


Banden mellan den svenska kyrkan och staten har trots allt minskat kraftigt mellan 1800-talet och fram tills idag enligt Rodhe. Dessutom så har Sverige inte bara fått en rad med nya kristna rörelser, utan också de senaste 70 åren fått en kraftig invandring.


Denna invandring har enligt Rodhe varit anledning till att Sverige inte idag bör ses som ett kristet land utan snarare som ett multireligiöst. Tack vare invandringen från sydeuropa frick Sverige under 50-60-talet ett stort antal katoliker. Idag tillhör de enligt Tidman Sveriges största frikyrka med över 150.000 medlemar. De flesta av sveriges 100.000 ortodoxa kristna är också enligt Tidman invandrare som kom efter andra världskriget. Till detta får man också räkna ett stort antal judar och ett ännu större antal muslimer. Lagen om religionsfrihet kom år. 1951.Kristendomen i Sverige idag

För många svenskar är anknytningen till kyrkan idag begränsad till viktiga händelser i livet så som dop, bröllop och begravning. Dock hävdar Göran Larsson i sekularismens ansikten att brytningen mellan svenska kyrkan och staten inte skett förens i början av 2000-talet. Larsson hävdar vidare att än idag så har kyrkan något av en särställning i Sverige.


Nästan 80 procent av alla svenskar tillhör idag den svenska kyrkan. Men detta är väldigt missvissande siffror enligt Tidman. Den höga siffran beror på att alla nyfödda barn automatiskt blir medlem i kyrkan om någon familjemedlem är det. Men sedan något år tillbaka så krävs det en mer aktiv handling för medlemskap, vilket man tydligt kan se i kraftig medlemsminsking. Dock så döper sig fortfarande ungefär 3/4 av alla Sveriges barn.

Om man istället tittar på hur många som varje vecka går till kyrkan eller som deltar i mässorna så är antalet betydligt lägre. Cirka 1% av befolkning går i högmässan, dock är andelen lite högre på landet beroende på vart man kollar enligt Tidman. Knappt hälften av alla landets ungdomar konfirmerar sig och man brukar nämna siffran 10% av befolkningen som går till kyrkan och tror på en personlig gud. Det är ungefär cirka 900.000 svenskar som man räknar som kristna. Dock är enligt Bangstad en väldigt liten andel religiöst troende i Sverige i jämförelse med befolkningen men norden är trots allt ett undantag. De flesta andra länder i världen har en mycket högre antal religiösa och därför är det nycket viktigt att vi lär oss om olika religioner.


Vidare diskussion

Vad visste du om kristedomen i Sverige sedan tidigare?

Vad tycker du om dess historia? Intressant? Hemsk?


Mina källor

Rodhe, Sten, Religionskunskap

Nyström, Anton, Kristendomen

Börje Ring, Religion och sammanhang

Terhart, Franjo, Världsreligioner

Rasmussen, Tarald, Kristendomen Tidman

Bangstad, Sindre, Sekularismens ansikten

Frisk, Liselotte, Nyreligiositet i Sverige


1 053 visningar

Commenti


bottom of page