top of page

Koranen - Muslimernas heligaste bok


Koranen är den centrala religiösa texten i islam och anses av muslimer vara Guds bokstavliga ord. Det tros ha uppenbarats för profeten Muhammed under en period av 23 år och anses vara den sista och fullständiga uppenbarelsen av Gud för mänskligheten.


Koranen består av 114 kapitel, eller suror, som är ordnade ungefär i längdordning. Varje sura är uppdelad i verser, eller ayat, som sträcker sig i längd från några få ord till flera meningar. Koranens verser är skrivna på arabiska, profeten Muhammeds språk och det tidiga muslimska samfundet.


Innehållet i Koranen täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive teologi, etik, moral, historia och juridik. Den betonar vikten av monoteism och dyrkan av Gud, liksom vikten av social rättvisa och behandling av andra med medkänsla och rättvisa. Koranen anses vara den viktigaste källan till islamisk lag, eller sharia. Den ger vägledning om ett brett spektrum av ämnen, inklusive äktenskap, skilsmässa, arv och straffrätt. Det betonar också vikten av bön, fasta och välgörenhet, såväl som pilgrimsfärden till den heliga staden Mecka, eller Hajj.


Koranen har bevarats i sin ursprungliga arabiska text sedan tiden för dess uppenbarelse, och dess äkthet och riktighet har bekräftats av muslimska forskare och experter på det arabiska språket. Koranen har också översatts till många språk, vilket gör det möjligt för icke-arabisktalande att läsa och förstå dess lära.


Muslimer anser att Koranen är en källa till vägledning och inspiration i deras dagliga liv, och dess läror har haft en djupgående inverkan på utvecklingen av islamisk civilisation och kultur. Koranen har studerats och memorerats av miljontals muslimer genom historien, och dess verser reciteras i daglig bön och andra religiösa ritualer.


Källor:


Abdel Haleem, Muhammed. "Koranen: En ny översättning"

Asad, Muhammed. "Koranens budskap"

Esack, Farid. "Koranen: En användarhandbok"

Nasr, Seyyed Hossein. "Studiekoranen: en ny översättning och kommentar"

Rahman, Fazlur. "Koranens budskap"

Schimmel, Annemarie. "The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi"

Säljer, Michael. "Närmar sig Koranen: De tidiga uppenbarelserna"

9 visningar

Comentarios


bottom of page