top of page

Den judiska diasporan


Den judiska diasporan hänvisar till det judiska folkets spridning över hela världen, som började i antiken och fortsätter till denna dag.


Den judiska diasporans historia


Den judiska diasporan började i antiken, med den babyloniska exilen på 600-talet fvt. Babylonierna erövrade kungariket Juda och tvingade många judar i exil i Babylon. Detta var den första stora diasporan i judisk historia, och den varade i flera decennier tills det persiska riket erövrade Babylon och tillät judarna att återvända till sitt hemland.


Under århundradena fortsatte det judiska folket att vara spritt över hela världen. Under det första århundradet e.Kr. erövrade det romerska riket Judeen och förstörde det andra templet i Jerusalem, vilket ledde till en annan stor diaspora. Många judar togs som slavar och skickades till olika delar av det romerska riket, medan andra flydde som flyktingar.


På medeltiden fördrevs det judiska folket från många europeiska länder, inklusive England, Frankrike, Spanien och Portugal. De tvingades ofta leva i getton och utsattes för diskriminering och förföljelse. Ändå blomstrade många judiska samhällen och bidrog till kulturerna i sina värdländer.


I den moderna eran har den judiska diasporan fortsatt att växa och utvecklas. Miljontals judar dödades under Förintelsen, och många överlevande emigrerade till Israel eller andra länder. Idag finns det betydande judiska samhällen i Europa, Nord- och Sydamerika, Israel och andra delar av världen.


Betydelsen av den judiska diasporan


Den judiska diasporan har haft en djupgående inverkan på judisk historia och kultur. Det har lett till utvecklingen av distinkta judiska samhällen med sina egna språk, seder och traditioner. Det har också bidragit till världskulturernas rikedom och mångfald, eftersom judarna har spelat viktiga roller inom områden som vetenskap, konst, litteratur och musik.


Den judiska diasporan har också formats av yttre krafter, såsom diskriminering och förföljelse. Detta har lett till en känsla av solidaritet och motståndskraft bland judiska samhällen, såväl som ett engagemang för social rättvisa och mänskliga rättigheter.


Slutsats


Den judiska diasporan är ett komplext och mångfacetterat fenomen som har format judisk historia och kultur i tusentals år. Den har präglats av både tragedi och triumf, men den har också bidragit till världskulturernas rikedom och mångfald. Betydelsen av den judiska diasporan fortsätter att utforskas och hyllas av forskare, konstnärer och samhällen runt om i världen.


Källor:


Ehrlich, Mark Avrum. Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Ursprung, upplevelser och kultur. ABC-CLIO, 2009.

Gitelman, Zvi. Ett århundrade av ambivalens: Judarna i Ryssland och Sovjetunionen, 1881 till nutid. Indiana University Press, 2001.

Hertzberg, Arthur. Judarna i Amerika: Fyra århundraden av ett obehagligt möte: en historia. Simon och Schuster, 1998.

Judiskt virtuellt bibliotek. "Diaspora." Öppnad 3 april 2023. https://www.jewishvirtuallibrary.org/diaspora.

84 visningar

Comments


bottom of page