top of page

Allt du behöver veta om Hinduismen

Här kommer lite information om Hinduismen, en av de stora världsreligionerna.
Vad är hinduismen?

—En av världens äldsta religioner. Den är minst 3000 år gammal.

—Hinduismen kommer ursprungligen från Indien. Inom Hinduismen så tillber man en massa olika gudar, så som Shiva och Vishnu. Inom hinduismen så tror man också på saker så som karma och på återfödande.


Sanatana Dharma

—Hinduer vill helst inte kalla sin religion för hinduismen och tycker att begreppet religion, är något som vi i väst har kommit på. De kallar hellre hinduismen för Sanatana Dharma – den eviga läran.


Hur många är hinduer i världen?

—Hinduismen är världens tredje största religion

—Det finns ungefär 800 miljoner – 1 miljard anhängare inom Hinduismen, de flesta bor i Indien. Det finns också ett större antal hinduer i länder så som Pakistan.


Hinduismen - En religion som går i arv

—Religionen och de gamla traditionerna & kulturen går ofta i arv från föräldrarna till deras barn. —Detta gör att Hinduismen till väldigt stor del att knuten till Indien (Hinduismens ursprungsland), eftersom alla gamla heliga platser och tempel finns där.


Ganges – Den heliga floden

—Ganges sägs kunna rena ens själ. Många hinduer badar därför dagligen i Ganges.

—Många hinduer vill kremeras och begravas där.


Varanasi – Den heliga staden

—Vid Ganges finns också en helig stad, som heter Varanasi. Den kallas också för Kashi som betyder ljusets stad. —I Varanasi så finns det flera viktiga tempel. Ett av dem viktigaste är byggt till guden Shivas ära. Miljoner hinduer besöker staden varje år. Minst en gång i livet hoppas hinduer kunna komma till staden, gärna innan man dör eftersom det sägs att man då kommer kunna uppnå evigt liv.


Dyrkar tusentals olika gudar

—Inom hinduismen så dyrkar man tusentals olika gudar. Vissa dyrkar, tillber & tror bara på en gud, vissa på flera.— Förr i tiden så hade varje indisk by i princip en egen gud som man dyrkade. Detta skapade flera tusen olika gudar. De tre största – Brahma, Vishnu och Shiva ( Dessa kallas även ibland för trimurti )


Exempel på olika hinduistiska gudar

—Den största är Brahma – skaparguden.

—Krishna/Vishnu – Världsguden (Skyddar och upprätthåller ordningen)

—Shiva – Skaparen och förgöraren av universum.

—Lakshmi – Skönheten och rikedomens gudinna.

—Paravti – Den mångsidige. Kan förvandlas till bl.a. Kali, Dödsguden eller Durga, stridsgudinna.

—Ganesha – Elefantguden.

—Hanuman - Apguden.


Karma

—Tron på karma – dvs. att goda gärningar ger bra karma och att onda handlingar ger dålig karma, är något som alla hinduer har gemensamt. Karman bestämmer sedan hur man kommer att födas i nästa liv. Ju bättre karma, desto större är chansen att du kommer att få det ännu bättre i ditt nästa liv. Om du däremot har mycket dålig karma så kan du istället få föddas som något lägre, till exempelvis en skalbagge eller myra.


Återfödande - Reinkarnation

—En sak som hinduer har gemensamt är deras tro på reinkarnationen, dvs. själavandring eller återfödande. De tror att allt har en själ t.o.m. djur, vilket gör att hinduer helst undviker kött. Särskilt kor som de anser är heliga.


Varför är kor heliga?

—Dels eftersom de anses vara högst bland djuren och dels eftersom kon ger så mycket tillbaka till människorna i form av mjölk.


Vad är målet?

—Målet för hinduer är att inte få någon karma alls, eftersom man då kan bli ett med världssjälen. Detta kallas för moksha eller Brahma. —Enda sättet att slippa återfödas och slippa samsara – Det eviga kretsloppet.


Hur når man dit?

—Det finns många olika vägar!

—

—De tre största: Kärlekens, handligens och kunskapens väg.

—

—Kärlekens väg - Ett vanligt sätt är att utföra en Puja (En hinduistisk gudstjänst, en eller två gånger om dagen) Man ber då till en hinduistisk gud och offrar saker till dess ära, vanligtvis rökelse / Mat / Blommor. —Vrata – Fastar under dagen och är vaken hela natten för att sedan utföra en puja. Ett sätt att hedra guden och visa sin kärlek till guden.


Festivaler

—Diwali festivalen – Firas några dagar i oktober / november. Budskapet är att det goda besegrar det onda. Det ljusa vinner över det mörka. —Påminner lite grann om vårt nyårsfirande. Under sista dagen av firandet så får kvinnor presenter av deras män och barn får ofta nya kläder.


—Kunskapens väg - Hitta inre frid genom meditation och yoga. Samt genom att läsa de religiösa skrifterna (Veda skrifterna – 3000 år gamla och skrivna på sanskrit,Upanishaderna.

—och Bhagavad-Gita)


Handligens väg - —Följa de hinduistiska lagarna och reglerna. Det är bl.a. förbjudet att mörda, stjäla, ljuga. Man ska fokusera på sitt eget inre, inte tänka så mycket på det materiella.

—Man skall också följa kastsystemet.


Vad är kastsystemet?

—Kastsystemet är en indelning av människor i 4 olika klasser beroende på yrke & status.

—

—1. Präster – Brahmaner

—2. Krigarna

—3. Hantverkare/Bönder

—4. Slavar och tjänare

—

—Har du ingen kast – Kallas du för kastlös. Många hinduer får bara umgås och gifta sig inom samma kast. Man ser generellt ner på de med lägre kast och detta har fått många av de lägre kasterna, att konvertera till buddhismen istället.


Handling viktigare än tro

—Inom hinduismen så fokuserar man betydligt mer på handlingar så som ritualer och ceremonier, än på tro.Hinduismen brukar därför också kallas för handlingarnas religion.


Viktiga hinduistiska begrepp

—Atman – Vår eviga själ

—Dharma – Plikten som alla bör följa

—Maya – Okunnighetens slöja


Är hinduismen en religion?

—Bygger inte på någon religionsstiftare.

—Finns ingen startpunkt för religionen.

—Ingen gemensam kärna – Förutom karma & återfödsel och tron på flera gudar.

—Vissa anser därför att hinduismen inte bör räknas som en religion. —Eftersom alla dyrkar sina egna gudar och har sina egna traditioner, kanske man istället bör se hinduismen som flera religioner?


Ingen missionerande religion

—Man födds till hindu och läran går i arv. Det finns nästan inget missionerande och därför är religionen så låst till Indien, men tack vare den nya tekniken och transport medlen så har religionen dock spridits i alla fall en del till resten av världen. Guru – De som sprider religionen. —Har gjort det möjligt för vanliga människor att bli hindu. Fungerar som en sorts anlig mentor!


Yoga

—Ett populärt hinduistiskt sätt för många att koppla av och hitta en balans i livet.


Olika varianter av hinduismen

—Hare Krishna, finns t.o.m. i Sverige.

—Dyrkar Krishna som den största av alla guda.

—Tillber honom med dans och sång.


Är hinduismen en modern religion?

—Ses av många som omoderna eftersom man dyrkar flera olika gudar (polyteistisk), håller på med offer ritualer osv. Just nu håller därför religionen på att minska, men ingen vet hur framtiden ser ut.


Vidare diskussion

—Vad tycker du om hinduismen?

—Vad visste du om hinduismen sedan tidigare?

—Vad tycker du om kastsystemet?

—Anser du att hinduismen bör ses som en religion eller flera? Varför tycker du så?

—Hur tror du att hinduismens framtid ser ut? Ljus / mörk? Varför tror du så?


Källor

—Religion 7-9 av Hans Olofsson och Rolf Uppström.

—S.O- Seriens bok Religion av Ingrid Berlin och Börje Ring

832 visningar

Comentarios


bottom of page