top of page

Allt du behöver veta om JudendomJudendom är judarnas främsta religion. Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen så är israeliterna (judarna) Guds utvalda folk.


Vilka är judarna?


En folkgrupp!


Som har en:

1. Gemensam historia

2. Ofta gemensam kultur

3. Ofta samma religion - Judendomen


En del judar är icke religiösa och lever ett helt sekulärt (icke troende) liv. Judar utgör i samtliga länder där de bor, utom i Israel en etnisk minoritet.


Hur många judar finns det?


Det finns mellan 15-20 miljoner judar i världen. Ungefär 40% av alla judar bor i Israel, ungefär 35% bor i USA. Resten bor i en rad olika länder bla. Frankrike och Kanada. Trots att judar bara är mellan 10-20 miljoner så har de stort inflytande i världen. Israel är en militär stormakt i världen och i många länder, bl.a. USA så har judar flera ledande positioner i samhället. Dessutom så kontrollerar judiska familjer flera ledande av världens banker, vilket också har lett till många konspirationsteorier.


Det finns också flera kända personer som du kanske inte visste var / är judar!


Kända judar


•Albert Einstein

•Jesus

•Bob Dylan

•Elvis Presley

•Marilyn Monroe

•Karl Marx

•Woody Allen

•Steven Spielberg

•David Beckham

•Harry Houdini

•Scarlett Johansson

•Jude Law

•Harrison Ford

•Calvin Klein


Vem räknas som jude?


•Liberal judendom – De som konverterat till judendomen, har en judisk far eller judisk mor!


•Konservativ judendom – Judisk far eller mor!


•Ortodox judendom – Judisk mor, inget annat accepteras!


Du är alltså jude, även om du inte vill. Det går aldrig att bli ”inte judisk” enligt Halacha (judisk lag), eftersom du födds till jude.


Går det att konvertera till judendomen?


Svårt, inte så många som konverterar. Man måste ta ett stort test, på saker så som judarnas historia och kultur. Du blir ändå inte accepterad av alla, till exempelvis ortodoxa judar som en sann jude.


Hur gammal är judendomen?


Judendomen tillhör de äldsta religiösa traditionerna i världen. På 1300-talet f.Kr. nämner egyptiska källor gudsnamnet yhw. Det är möjligt att detta är det äldsta belägget för det främsta hebreiska gudanamnet JHVH. Så judendomen är minst 3000 år gammal.


Judisk tideräkning

Startar för över 5700 år sedan, då många judar anser att världens skapades.


Kultur och traditioner är viktigt

Mitzva – Påbud och förbud i Torah,det finns totalt 613 stycken. Handlar om allt från hur ditt skägg skall se ut till hur du får klä dig.

Enligt många judar är det viktigare att följa dem, än att tro. De flesta judar följer då det man kallar för maimonides trosprinciper.


Maimonides trosprinciper

•Tron på en gud.

•Tron på profeterna i Torah.

•Tron på att Mose och Abraham var de mest betydelsefulla, av dessa profeter.

•Tron på att Messias skall komma.

•Tron på att de döda skall återuppstå.


De judiska religiösa skrifterna

Tanach – Den judiska bibeln.

Torah - De första 5 moseböckerna, en del av Tanach.

Talmud – Kommentarer till den Torah.


Särskild klädsel

Kippa - En mössa du bär!


Särskild mat för judar

Kosher – Kött som inte har något blod i sig.

Man äter också bara visa delar av djuren.

Man äter inte heller orena djur så som gris.


Särskilt språk

Jiddisch


Sabbaten – En väldigt viktig familjehögtid. Firas från fredag kväll till lördag kväll. Vad gör man under sabbaten? Man går först till synagogan. Sedan kommer man hem för att äta gott och be. Man läser bl.a. bönen Kidush ”helgande”. Sedan äter man sabbatsbröd och dricker vin. Vad får man inte göra under sabbaten? Man får inte arbeta, spela dataspel eller shoppa på sabbaten.


Viktiga judiska högtider


Jom Kipur (Försoningsdagen) – Den viktigaste av alla högtider!

Firas tio dagar efter Rosh Hashana (Judiskt nyår) Någon gång i september eller oktober.

Besök i synagogan, fasta och bön.


Rosh hashana (Judiskt nyår) – Gud dömer dig.


Sukot – Lövhyddohögtiden ( Firas till minne av judarnas vandring i öknen efter uttåget ur Egypten )


Chanuka (Judiska julen) – Judarna lyckades återerövra templet i Jerusalem. Oljan i templet räckte i 8 dagar istället för 1.


Pesach (Den judiska påsken) - Moses uttåg ur Egypten


Purim - Lottdragning av Haman i Persien, när skall judarna utrotas. Den judiska drottningen Ester stoppade detta, genom att gå till kungen Xerxes och be honom om hjälp.


Judiska ceremonier

B'rit mila (omskärelsen)

Bar/bat Mitzva (Firandet av att sonen/dottern har uppnått sin religiösa myndighetsålder) För flickor sker detta vid 12 års ålder och för pojkar vid 13!


Bröllop - Precis som i Kristendomen så firar judar också, när man har gift sig. Dock tillhör det traditionen att förstöra ett glas och ropa mazel tov, som betyder lycka!


Synagogan och gudstjänsten

Gudstjänsterna leds av en rabbin och en chazzan eller kantor. Chazzanen sjunger församlingens ledande bön och lovsång. Sedan sjunger han delar av Torah på hebreiska.


Rabbinens roll är istället att komma med visdom och hjälpa församlingen

rent juridiskt. Till skillnad från en präst, så är rabbinen bara en vis och lärd man, som har blivit utsedd att bli rabbin och har ingen officiell utbildning. Alla judar kan därför utföra särskilda judiska ceremonier och ritualer, men ofta får rabbinen äran.Rabbinen har dock ofta en väldigt hög position inom det judiska samhället och får ofta fungera som en sorts rådgivare, både juridiskt och religiöst.


3 stora grenar av judendom


Liberal judendom – Har anpassat sig till det moderna samhället och följer bara en liten del av alla mitzva.


Konservativ judendom – En blandning av liberal och ortodox judendom. Följer de flesta mitzva, men har även anpassats sig rätt bra till det moderna samhället.


Ortodox judendom – Väldigt traditionella och följer nästan alla mitzva, även om de finns de som är ännu mer extrema s.k. ultraortodoxa judar eller harediem som total vägrar att förändra sig.


En modern religion?


Liberal judendom har anpassat sig väldigt bra till det moderna samgället, men inte ortodox och framförallt inte ultraortodox judendom!


Vidare diskussion

Vad tycker du om judendomen?

Skulle du kunna tänka dig att konvertera till judendom? Varför / varför inte?


Källor

S.O seriens bok Religion av Ingrid Berlin och Börje Ring

Judendom av Knut A . Jacobsson

Religion och sammanhang av Börje Ring

Fakta om högtider i olika religioner av Ylva Vramming


Om du istället vill lyssna på mig berätta om judar & judendom, kika då på denna: https://www.youtube.com/watch?v=JdYHMsp6jiw ( Judendom )


244 visningar

Comments


bottom of page