top of page

Voltaire


Voltaire var en fransk upplysningsskribent, historiker och filosof som levde från 1694 till 1778. Han var en av upplysningstidens mest inflytelserika personer, en rörelse som försökte främja förnuft, individuell frihet och framsteg. Voltaire var en mångsidig och produktiv författare som producerade verk i nästan alla litterära former, inklusive pjäser, dikter, romaner, essäer och historiska och vetenskapliga verk. Hans kvickhet och sarkasm, liksom hans kritik av kristendomen, särskilt den katolska kyrkan, gjorde honom till en populär och kontroversiell figur på sin tid.


Voltaire var en förespråkare för religionsfrihet, yttrandefrihet och separation av kyrka och stat. Han ansåg att människor borde vara fria att tro som de vill, och att staten inte bör blanda sig i religiösa frågor. Han ansåg också att staten borde skydda individuella rättigheter och friheter, såsom yttrande- och religionsfrihet, och inte bör införa censur eller straffa människor för deras tro eller åsikter. Detta gjorde honom till en stark förespråkare för medborgerliga friheter och mänskliga rättigheter, och han var en av de första som uttryckte dessa idéer i Frankrike.


Ett av Voltaires mest kända verk är novellen "Candide", som är en satir över optimismen hos dåtidens filosofer som trodde att allt i världen är till det bästa. I berättelsen upplever huvudpersonen Candide en rad olyckor och katastrofer, som ifrågasätter denna optimistiska syn. Genom sin kvickhet och sarkasm avslöjar Voltaire det absurda i en sådan tro och uppmuntrar läsarna att tänka kritiskt om världen omkring dem.


Utöver sina litterära verk var Voltaire också en historiker och filosof som gjorde viktiga insatser inom historia och filosofi. Han var en förespråkare för förnuft och vetenskap, och ansåg att kunskap borde baseras på bevis och observationer. Han trodde också på vikten av individuell frihet och jämlikhet, och var en stark kritiker av orättvisorna och grymheten i de sociala och politiska systemen på sin tid.


Sammanfattningsvis var Voltaire en pionjärfigur inom upplysningstiden som hade en djupgående inverkan på västerländskt tänkande och kultur. Hans kvickhet, sarkasm och förespråkande av medborgerliga friheter och mänskliga rättigheter gav honom ett rykte som en av upplysningens största tänkare. Hans verk och idéer fortsätter att vara relevanta och inflytelserika idag och tjänar som en påminnelse om vikten av förnuft, frihet och framsteg.


Källor:

S.O Seriens bok - Historia av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai

A History of world societies av John P. Mckay m.flera.

World History (A new perspective) av Clive Ponting

Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

Filosofins historia av A.C Grayling

187 visningar

Comments


bottom of page