top of page

Vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen


Den sovjetiska invasionen av Finland, även känd som vinterkriget, var en militär konflikt som ägde rum från 30 november 1939 till 13 mars 1940 mellan Sovjetunionen och Finland. Invasionen var ett resultat av sovjetiska försök att säkra sin nordvästra gräns och att vinna territorium från Finland, vilket uppfattades som ett potentiellt hot mot den sovjetiska säkerheten.


Sovjetunionen krävde till en början att Finland skulle avstå från flera territorier, däribland Karelska näset, samt att hyra ett område nära den finska huvudstaden Helsingfors för byggandet av en sovjetisk militärbas. Finnarna avvisade dessa krav och förberedde sig istället för krig, mobilisering av sina styrkor och befästning av Karelska näset.


Den 30 november 1939 inledde sovjetiska styrkor en överraskningsattack mot Finland. Den finska armén blev snabbt överväldigad av de sovjetiska styrkornas stora storlek och makt. Trots detta slog finnarna tillbaka med beslutsamhet och tapperhet, använde sin omfattande kunskap om terrängen och utnyttjade de hårda vinterförhållandena till sin fördel. Detta ledde till skapandet av den berömda "Motti"-taktiken, där små finska enheter skulle omringa och isolera större sovjetiska enheter, vilket effektivt gjorde dem oanvändbara.


Trots sina ansträngningar kunde finnarna inte stoppa den sovjetiska framryckningen och tvingades förhandla fram ett fredsavtal. Den 13 mars 1940 undertecknades fredsfördraget i Moskva, som överlät betydande territorier till Sovjetunionen, inklusive Karelska näset och staden Viipuri. Finländarna var också skyldiga att betala stora skadestånd till Sovjetunionen.


Den sovjetiska invasionen av Finland fick långtgående konsekvenser för både nationer och för omvärlden. För Finland var det en traumatisk händelse som resulterade i betydande territoriella förluster och fördrivning av hundratusentals människor. Invasionen hade också en djupgående inverkan på Finlands relation till västvärlden, vilket ledde till närmare band med de andra nordiska länderna och en djupare misstro mot Sovjetunionen.


I omvärlden var invasionen en stor händelse som bidrog till att öka spänningarna mellan Sovjetunionen och väst. Det sågs som ett tydligt exempel på sovjetisk aggression och en kränkning av finsk suveränitet. Invasionen tjänade också till att galvanisera de västallierade, som såg behovet av att ta en stark ställning mot den sovjetiska expansionismen.


Källor:


Vinterkrig: Sovjetiskt anfall på Finland 1939-1940. (n.d.). Hämtad 11 februari 2023 från https://www.historyonthenet.com/winter-war-soviet-attack-on-finland-1939-1940

Vinterkrig. (n.d.). Hämtad 11 februari 2023 från https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War

Vinterkriget: En episk kamp mellan Finland och Sovjetunionen. (n.d.). Hämtad 11 februari 2023 från https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/winter-war-epic-struggle-finland-soviet-union.html4 visningar

Comments


bottom of page