top of page

Victor Orban - Ungerns diktator?


Viktor Orban är en ungersk politiker som har varit Ungerns premiärminister sedan 2010. Han är en kontroversiell person både nationellt och internationellt, på grund av hans politik och retorik som har setts som auktoritär, nationalistisk och invandrarfientlig.


Orban föddes 1963 i Szeged, Ungern, och studerade juridik vid Eötvös Loránd University i Budapest. Han blev framträdande som medlem av ungdomsflygeln i Ungerns demokratiska forum, ett center-högerpolitiskt parti, och blev involverad i antikommunistisk aktivism under det sena 1980-talet. 1989 var han med och grundade Fidesz (Alliance of Young Democrats), ett politiskt parti som till en början positionerade sig som liberalt och proeuropeiskt.


Orban var premiärminister för första gången mellan 1998 och 2002, men hans regering besegrades i valet 2002. 2010 återkom han till makten med två tredjedelars majoritet i parlamentet och har sedan dess blivit omvald två gånger. Under sin tid i ämbetet har Orban fört ett antal kontroversiella politikområden, inklusive:


Restriktioner för press och media: Orbans regering har anklagats för att inskränka pressfriheten genom att begränsa medieägandet och genom att utse regeringsvänliga mediechefer. Europeiska kommissionen har uttryckt oro över mediefriheten i Ungern och oberoendet för landets tillsynsmyndigheter.


Inskränkning av det civila samhället: Orbans regering har kritiserats för att begränsa friheten för icke-statliga organisationer (NGOs) och undertrycka oliktänkande. 2014 antogs en ny lag som krävde att icke-statliga organisationer som fick finansiering från utlandet att registrera sig som "utlandsstödda organisationer". Lagen ansågs allmänt ha som syfte att begränsa inflytandet från organisationer som var kritiska mot regeringen.


Anti-invandrarretorik: Orban har varit en högljudd motståndare till invandring och har fört en politik som har setts som anti-invandrare, inklusive byggandet av ett gränsstängsel för att hålla flyktingar och migranter ute. Han har också kritiserats för att ha gjort främlingsfientliga och antisemitiska uttalanden.


Rättsstatens urholkning: Orbans regering har anklagats för att undergräva rättsväsendets oberoende och för att begränsa författningsdomstolens befogenheter. Europeiska unionen har uttryckt oro över rättsstatsprincipen i Ungern och har inlett ett förfarande enligt artikel 7 mot landet, vilket kan leda till att dess rösträtt i EU upphävs.


Trots kritiken är Orban fortfarande en populär figur i Ungern, och hans politiska parti Fidesz fortsätter att åtnjuta betydande stöd. Han ses ofta som en symbol för ungersk nationalism och som en försvarare av landets suveränitet mot vad han ser som försök från EU och andra internationella organisationer att blanda sig i Ungerns angelägenheter.


Sammanfattningsvis är Viktor Orban en komplex och kontroversiell figur, vars politik och retorik har genererat både stöd och motstånd i och utanför Ungern. Som Ungerns premiärminister har han fört ett antal politik som har setts som auktoritär, nationalistisk och invandrarfientlig, och han har kritiserats av EU och andra internationella organisationer för att begränsa pressfriheten, det civila samhället och regeln om lag. Ändå är han fortfarande en populär figur i Ungern och ses ofta som en försvarare av landets suveränitet.


Källor:


"Viktor Orban." BBC News, BBC, 9 december 2020, www.bbc.com/news/world-europe-11824207.

"Viktor Orban." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 11 februari 2023, en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orban.

"Ungerns Orban: Uppkomsten av en högerpopulist." Al Jazeera, Al Jazeera Media Network,Σχόλια


bottom of page