top of page

USA:s snabba utveckling under 1800-talet

Den här texten kommer att handla om den snabba utveckling som skedde i USA på 1800-talet. Så om du vill veta mer om vad som gjorde det möjlight för USA att gå om Storbritannien som den ledande världsmakten, då har du kommit rätt.
Usa lockade folk från hela Europa. Många emigrerade dit i hopp om att få det bättre och att slippa förföljelse. Den amerikanska drömmen var att allting var möjligt. Tyskar, Irländare, Engelsmän, Svenskar mm byggde tillsammans upp ett helt land. Totalt sett så emigrerade 1,2 miljoner svenskar till usa, det är mer än 10% av landets befolkning. Mellan 1800-1900 tog usa emot cirka 30 miljoner invandrare. Varför utvandrade så många kanske du undrar?


· Fattigdom pga. överbefolkning

· Missväxt

· Gratis jord

: Religionsfrihet m.m.


Stora guld och silverfyndigheter i västra Usa skapade den s.k. Guldrushen vilket bidrog till att ännu fler flyttade till Usa i hopp om att bli rika. McKay Hävdar att i början av 1800-talet var Usa en stor exportör av råvaror som ull, tobak och skinn. I slutet av 1800-talet så var Usa industrialiserat och producerade nu istället mycket stål och olja. Ponting hävdar däremot att usa:s största exportvaror i början av 1800-talet var jordbruks produkter och timmer, och att man dessutom fick stora inkomster från den atlantiska slavhandeln.


Det visade sig att Usa satt inte bara på stora silver och guld fyndigheter utan man hade också en stor tillgång på kol och järn. Man fann dessutom olja och det dröjde inte länge innan Usa blev en stor oljeproducent. McKay menar att kol och olja var bättre bränslen än bland annat ved och detta gjorde att Usa snabbt kunde bli en stormakt.


Man var dessutom snabba på att bygga järnvägg och i början av 1900-talet så hade Usa ett järnväg system som motsvarade 40% av hela världens samlade järnvägar.

Ponting är av en annan mening. Han hävdar att Usa använde sig till större delen av ved. I Europa använde man sig av kol som främsta bränsle men eftersom Usa hade stora skogar som inte blivit skövlade, använde man sig främst av timmer för att värma sina hus och 1850 stod timmer för 90% av Usa:s energitillgångar. Det dröjde ändra fram till 1880 innan kol tog över som dominerande energikälla.


Följder

Ponting hävdar att Usa:s tillväxt gick relativt långsamt under 1800-talets första hälft. Det var först efter slutet på inbördeskriget 1865 som Usa:s industri började gå på högvarv och fick den snabbaste industriella utvecklingen i världen.


Råvarufyndigheterna kombinerat med miljontals immigranter och investeringar från Europa gjorde att Usa:s produktion blomstrade och gick om bl.a. England enligt McKay. Runt 1890 så producerade Usa dubbelt så mycket stål som England. Städerna fick elektricitet, sjukhus och skolor byggdes och så vidare.


Henry Ford som producerade bilar började använde sig av ett rullande band i sin tillverkning, vilket gjorde att vare anställd ansvarade för att bara göra en sak. Enligt McKay så gjorde detta att man inte behövde samma kompetens och kunnande som tidigare och många fler kunde bli anställda. Dessutom producerade man fler bilar än tidigare och det dröjde inte länge innan många andra fabriker började följa Henry Fords exempel.

McKay menar att stora företag som Rockefellers Standard Oil och J.P Morgans United States Steel skapade monopol på olja respektive stål marknaden. Immigranterna bidrog till att lönerna hölls låga och man använde sig dessutom av kvinnor och barn som fick ännu lägre löner än männen.


Vid årsskiftet 1900 bodde hela 40% av befolkningen i städerna. Vilket är ganska anmärkningsvärt!


Ponting pointerar det faktum att Usa i början 1800-talet var ett Jordbrukssamhälle med bara 5 miljoner invånare. Men att Usa i slutet på 1800-talet hade över 77 miljoner invånare och var världens största industrination.

Käll och litteraturförteckning

Tryckta källor

John P. McKay, A history of world societies 2009

Clive Ponting, World History 2001


365 visningar

Comments


bottom of page