top of page

Ungdomskulturer

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om olika ungdomskulturer, så som raggare, mods och hippie rörelsen. Så vill du veta mer om dessa, då har du kommit rätt.Ungdomskulturens början

Enligt många historiker så det var industrialismen som startade ungdomskulturerna. Det var när befolkningen flyttade in till städerna som föräldrarna förlorade kontrollen över ungdomarna och att de var då som de började umgås mer i kollektiv. Dessa kollektiv blev sedan grunden för de ungdomskulturer som ungdomarna skapade.


Enligt Ove Sernhede (En känd historiker) så förändrade detta ungdomarnas syn på livets menning några givna svar, de fanns inte längre några gemensama värderingar eftersom kyrkans roll hade minskat rejält under 1900-talets början. Detta skapade enligt Sernhede väldigt förvirrade och osäkra ungdomar. Det skapades en väldigt stor press på dem eftersom de var tvungna att forma sig själva dvs. skapa sin egna identitet. Detta fenom kallar Sernhede för kulturell expropriation. Det var enligt Sernhede detta fenomen som fick ungdomarna att skapa egna stilar och som fick ungdomarnas konsumtion att växa så otroligt fort. Ungdomarnas upptagande av symboler, stilar osv. var enligt Sernhede bara ett försök att finna en form av säkerhet och skapa en menning med tillvaron. De var i detta sökande som musik, dans, teater, film osv. Fick en central roll.


Enligt Björn Horby (en annan känd historiker) så startade dock ungdomskulturen först efter andra världskriget, då ungdomarnas konsumtionsmöjligheter ökade. Horby hävdar att levnadsstandarden och fritiden ökade snabbt i Sverige under 50-talet för de flesta människor. Dessutom så kom skivspelaren och det vanliga radion. Radion förde in nya budskap och de var ungdomarna som tog till sig dessa. De fick nya värderingar än sina föräldrar och eftersom de strävade efter att avskilja sig från föräldragenerationen så skapade de enligt Horgy egna stilar.

Den svenska kulturen påverkades starkt av både Usa och Storbrittanien och rockmusiken blev som ungdomarnas univerisella språk. Ungdomarna såg på sina föräldrar som fick arbeta allt hårdare, mer opersonligt än tidigare och i en allt sämre arbetsmiljö. Detta bidrog till att många ungdomar vände sig bort från samhället och samhällets materialism. Ungdomarna som växte upp under denna tid levde enligt Horgby under ständig förändring. Medias makt ökade väldigt snabbt och globaliseringen påverkade inte bara ungdomarnas liv utan hela samhället såväl i Usa som i Sverige. Med hjälp av tv och radio så kom också aktuella händelser så som Vietnam kriget och svälten i afrika in i vardagen.

Många förändringar skedde under just 50-60-talet bl.a. synen på sex. Tack vare p-pillrens intåg så blev sexualuppfattningen mer liberal. Kvinnorna började dessutom komma in allt mer på arbetsmarkanden, vilket ledde till att mannen som hushållets ensamma försörjare ifrågasattes. Synen på svarta förändrades också, likaså synen på vad som var manligt respektive kvinnligt. Ungdomskulturerna spelade en stor roll i denna utveckling och bidrog i många fall till varför denna förändring skedde så otroligt snabbt enligt Horgby. Hur såg dessa olika kulturer ut och vilka var det?

Rock och uppror

Det var under 1950-talet som rocken växte fram. Den riktade sig främst till ungdomar och gav upphov till många olika stilar eller ungdomskulturer som de också kan kallas för. De tre viktigaste stilarna var rockare (raggare som de kallades i Sverige), mods och hippies. Dessa stilar var mest framträdande i de amerikanska samhället men också i Sverige. Dessa stilar var mycket viktiga för ungdomarnas identitetsskapande och samtliga stilar tog avstamp från vuxenvärldens värderingar.


Rockare & raggare

Man brukar säga att Elvis Presley var den första rockartisten och han fick sitt genombrott 1955-1956. Rocken föddes ur den svarta musiken framförallt bluesen, men den tidiga rocken var vit och vände sig främst till den vita medelklassen. Elvis blev ”rockkungen” eftersom han hade väldigt stora framgångar både live och med många listettor enligt Horgby. Ungdomarna drogs till Elvis och rocken därför att rocken symboliserade en upproriskhet och en möjlighet att avgränsa sig från den vuxna generationen. Rocken hade också en arbetarklasskaraktär och det tilltalade många många vita ungdomar. Rocken och elvis framförallt förmedlade en bild av rebellisk manlighet och en sexistisk inställning till kvinnor. Rockens texter var laddade med maskulinitet, inte bara elvis texter utan också Rolling stones och the who. De var viktigt för Elvis att symbolisera manlighet och inte kvinnlighet.

Enligt den gamla genusordningen så ansågs kvinnan vara ett könsobjekt som skulle tillfredställa mannens behov eller som den goda modern som skulle ta hand om honom när livet var svårt. Horgby hävdar att rockare hyllade det manliga, medan man osynliggjorde och marginaliserade det feminina. Rockarna skapade en bild av mannen som utåtriktad, aggresiv, sexuell och modig. Rocken hjälpte med andra ord till att bevara den gamla genusordningen. Dock var inte alla rockartiser män och publiken bestod såväl av män som kvinnor. Teddy boys uppkom i slutet av 50-talet i Storbrittanien. Det skulle senare kallas för rockare och i sverige för raggare. De vart kända för sina elvis frisyrer och sina skinnkläder. De åkte ofta amerikanska bilar och festade hårt. De betondade tuffhet och våld och markerade tydligt deras maskulina arbetsidentitet.


Mods

I början av 60-talet förlorade dock rocken en stor del av sin popularitet. Den brittiska popen tog allt mer över, mest populära var bandet Beatles som hade stora framgångar världen över. Popen var dock också vit och manligt dominerad enligt Horgby.

Modsen tillkom ungefär samtidigt som raggarna och hade också sitt ursprung i arbetarklassen. Till skillnad från raggarna så var de inte lika aggresiva och de var inte heller rasister som raggarna. De åkte inte bil utan scooter och klädde sig inte i skinnkläder utan istället mer modemedvetet med till exempelvis kostym, slips och italienska skor. Modsen hade ofta långt hår och derasstil hade tydligt unisexuella drag enligt Horgby.

Modsen hade inte heller samma syn på kvinnor som raggarna hade. Modsen såg mer jämställt på kvinnor, till skillnad från raggarna som mer såg kvinnorna som byten. Denna förändring i kvinnosynen kan man tydligt märka i Beatles texter enligt Horgby. Modsen och raggarna slogs ofta eftersom modsens lite mer feminina stil provocerade dem. I norrköping och många andra städer förekom den stora slagsmål mellan mods och raggare.


Hippies

Som ett resultat av den kommersiella marknades genombrott och rockens framgångar så skapades det också flera andra sorts subkulturer som varken delade raggarnas eller modsens värderingar. I Usa startade den grupp som från början kallade sig för beatniks. Beatniks bestod framförallt av manliga kostnärer och författare som betonade känslan och som ville komma bort från materialismen. Rörelsens centrum var på den amerikanska västkusten, i San Francisco och Los Angeles. Förebilden var den svarta mannen som man ansåg vara primitiv, naturlig, sexuell och fri. Filosofiskt sätt så var beatnik rörelsen starkt påverkad av buddhismen och hinduismen. Man experimenterade också mycket med droger och utgjorde ett alternativ till ”mainstream-livet”.


Allt eftersom fler folk strömmade till förvandlades betaniks till hippies, som också slogs för medborgnas rättigheter och miljön. De var också emot kärnvapen, krig och rasism. De lyssnade på prostestsångare som Joan Baez och Bob dylan. Hippiesarna klädde sig också väldigt annorlunda jämfört med rockarna. Man liknade mer modsen i de att man bar en mer unisexuell klädstil. Hippies bar ofta bekväma och löst sittande klädesklädesplagg och många kvinnor tog av sig bh:arna. Deras frisyrer var också unisexuella och man bar generellt långt, rakt hår som skulle symbolisera det naturliga.

Hippie rörelsen fick sitt genombrott vid mitten av 60-talet och istället för popen så lyssnade man på en sorts psykedelisk variant av rocken med grupper så som Grateful deads och jefferson airplane. Moneterey festivalen lockade över 50.000 deltagare och den visade att rockmusikens fokus återigen hade flyttat till Usa. Hippies började också intressera sig allt mer för ekologi, new age och ifrågasatte allt mer kaptialismen och det nuvarande samhället. Hippiesarna startade många kolletiv utanför städerna och man spredd budskapet om kärlek och fred till så många man kunde. Men precis som raggarna och modsen var hippies också en röresle i huvudsak för den vita medelklassen. Dock var banden som spelade ”hippie musik” mycket mer utblandade än till exempel vis rocken.

Hippie kulturen hade också en lite annorlunda syn på kvinnor än vad modsen och raggarna hade. Det var fortfarande givet att kvinnorna skulle ta hand om barnen och hushållet mench hippiesarna såg inte som raggarna kvinnorna som byten utan snarare som jämlikar. Hippies experimenterade också mycket med nya samlevandsformer, vilket gjorde att det fanns ingen given norm för hur ett vanligt förhållande borde se ut. Kvinnorna inom hippie rörelsen var med andra ord mer fria än tidigare, iallafall när det gällde äktenskap och sex. Hippie artisterna till skillnad från till exmempelvis Elvis Presley försökte inte heller att använda sig av deras kroppar eller deras klädsel för att förmedla ett budskap. Hippie kulturen hade på så sätt enligt Horgby en avsexualiserande effekt.

Kvinnorna precis som männen var fria i den bemärkelse att de fick göra vad de ville och gå sina egna livsvägar. Men Horgby vill ändå hävda att de inte var totalt jämställt mellan män och kvinnor, fortfarande levde synen på kvinnan som moder kvar. Trots den fria synen på sex så var det fortfarande inte okej för kvinnor att klä sig sexuellt utmanande.


Vidare diskussion

Vilken av dessa ungdomskulturer gillade du mest? Varför?

Vilken av dessa ungdomskulturer gillade du minst? Varför?

Käll- och litteraturförteckning

Tryckta källor

Horgby, Björn (2007), Rock och uppror. Amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969. Stockholm: Carlssons bokförlag. (304 s)

Sernhede, Ove (2006), Ungdom och kulturens omvandlingar. Göteborg: Daidalos. (320 s)


4 681 visningar

Comments


bottom of page