top of page

Thomas Hubbes - En stor engelsk filosof


Thomas Hobbes (1588-1679) var en engelsk filosof och politisk teoretiker som är mest känd för sitt verk "Leviathan". Hobbes anses allmänt som en av grundarna av modern politisk filosofi och hans idéer har haft en djupgående inverkan på utvecklingen av västerländskt politiskt tänkande.


Hobbes föddes i England under en tid av stora politiska omvälvningar, då landet genomgick betydande förändringar till följd av reformationen och upplysningstiden. Dessa händelser formade Hobbes syn på statens roll i samhället och statens karaktär.


I "Leviathan" skrev Hobbes berömt att livet i ett naturtillstånd, utan regering, skulle vara "ensamt, fattigt, otäckt, brutalt och kort". Han hävdade att människor är naturligt själviska och våldsamma och att det enda sättet att skydda sig från andras våld är att ingå ett socialt kontrakt med varandra. Detta kontrakt, enligt Hobbes, skulle skapa en suverän makt som skulle ha makten att upprätthålla lagarna och upprätthålla fred.


Hobbes ansåg att den suveräna makten borde vara absolut och att individer borde vara villiga att ge upp sina naturliga rättigheter i utbyte mot skydd från staten. Denna idé om en absolut suverän makt var kontroversiell och sågs som en utmaning mot den traditionella synen på regeringen som baserad på samtycke.


Trots kontroverserna kring hans idéer kan Hobbes inflytande på politiskt tänkande inte överskattas. Hans idéer om samhällskontraktet och statens roll i samhället har debatterats och diskuterats i århundraden och fortsätter att vara aktuella idag.


Hobbes idéer har också haft ett stort inflytande på modern politisk teori, med många samtida politiska filosofer som citerar hans arbete som en viktig inspirationskälla. Till exempel var filosofen John Rawls verk "A Theory of Justice" starkt influerat av Hobbes idéer om samhällskontraktet och statens roll i samhället.


Sammanfattningsvis var Thomas Hobbes en banbrytande filosof som hade en djupgående inverkan på utvecklingen av västerländskt politiskt tänkande. Hans idéer om samhällskontraktet och statens roll i samhället fortsätter att studeras och diskuteras till denna dag och har haft ett stort inflytande på modern politisk teori.


Källor:


Hobbes, T. (1651). Leviathan.

Martinich, A.P. (1992). Hobbes: En biografi. Cambridge University Press.

Tuck, R. (1999). Hobbes. Oxford University Press.

8 visningar

Kommentare


bottom of page