top of page

Europeiska unionen - Allt du behöver veta!Vad är EU?

En union av länder, som samarbetar på en rad olika sätt. Det viktigaste samarbetena inom EU - De fyra friheterna, vilket är fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital (pengar).


Vilka länder är idag med i EU?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.


När bildades EU?

År. 1952 - Kol och stål unionen.


Varför bildades EU?

För att öka handel, öka samarbete mellan länder och förhindra krig.


När gick Sverige med i EU?

År. 1995, efter en stor folkomröstning.


Hur styrs EU?


Europaparlamentet - Består av folkvalda representanter. Ju större befolkning ett land har, desto fler representanter får man. Har hand om budgeten, kontrollerar så att EU-kommissionen sköter sitt jobb, stiftar lagar tillsammans med ministerrådet osv.


Ministerrådet – Ministrar från varje land stiftar lagar, inom respektive område.


EU-kommissionen – Stiftar lagar tillsammans med Europaparlamentet. Ska se till så att lagarna följs av medlemsländerna.


Europeiska rådet – Beslutar om EU:s framtid. Statsministrar, presidenter och premiärministrar träffas tillsammans, för att utöka och förbättra samarbetet.


EU-domstolen – Skall lösa konflikter mellan medlemsländerna, samt tolka de lagar som stiftats av EU.


Just nu – EU har en stor makt

Idag bestämmer EU på flera områden, som alla länder måste följa. Särskilt inom miljö, handel och jordbruk.


Hur finansieras EU?

Varje land betalar en medlemsavgift. Ju rikare land, desto större avgift.


EU:s egna valuta - Euro

Infördes 1999 - De flesta av EU medlemsländerna har idag Euro, som deras valuta.


En sak få tänker på. Att Euron kommer att införas i senaste år. 2025 enligt Maastrichtfördraget. Maastrichtfördraget vilket tvingar Sverige att bli EMU-medlem med euro som valuta. Danmark och Storbritannien förhandlade fram undantag som gav dem rätt att behålla den nationella valutan, men svenska politiker struntade i detta.


Fördelar med EU

Större handel mellan medlemsländerna.

Mer rörlighet och mer frihet, för människor som vill resa och arbeta inom EU.

Större gemenskap och samarbeta mellan de europeiska medlemsländerna.

Mindre miljöförstöring.

Mer pengar till saker så som jordbruk och olika kulturprojekt.

Mer pengar till fattiga, EU länder.


Nackdelar med EU

Mindre makt och självbestämmande för respektive medlemsland.

Mindre pengar till rika EU länder så som Tyskland, Sverige, Finland m.m.

Lättare för kriminella gäng att röra sig fritt inom EU och utöka deras verksamhet. Lättare att begå momsbrott osv.


Vad har hänt i EU på senare tid?

Finanskrisen (2008) slog hårt mot flera av EU:s medlemsländer. Värst drabbades Grekland, som fick flera nödlån för att inte gå i konkurs.


EU fick (2012) FN:s fredspris, för att man lyckats bra med att bevara fred de senaste 60 åren. Samt att man bidragit till att stärka demokrati och de mänskliga rättigheterna inom EU.


Flyktingkrisen (2015) - Svårt att fördela invandrare och flyktingar på ett rättvist sätt mellan medlemsländerna.


Brexit (2017) - Storbritannien har bestämt sig för att lämna EU. För stora ekonomiska kostnader, för lite självbestämmande, när det gäller saker så som till exempelvis migrationen.


Kommer hända?

2021 - Copyright lagarna. Internet som det ser ut idag kommer att försvinna 2021. En stor majoritet av det som idag finns på Youtube kommer att försvinna.Vad kommer hända? Länkskatt, Inga memes, Inga korta musikklipp, filmklipp osv. utan tilltålse av ägarna.


Vidare diskussion

Vad tycker du om EU? Bra / dåligt?

Hur tror du att EU:s framtid ser ut? Ljus / mörk?


Källor

S.O – Serien (Samhällskunskap) av Ulla M Andersson, Per Ewert och Uriel Hedengren


75 visningar

Comments


bottom of page