top of page

Radio - Dess historia och ursprung


Radions historia kan spåras tillbaka till slutet av 1800-talet, när vetenskapsmän och uppfinnare först började experimentera med trådlös kommunikation. Upptäckten av elektromagnetiska vågor av James Clerk Maxwell på 1860-talet lade den teoretiska grunden för radio, och under de följande decennierna genomfördes många experiment för att omsätta denna teori till praktik.


En av de stora nyckelfigurerna i skapandet av den första radion är Nikolai Tesla. Han gjorde genombrytande upptäckter gällande elektricitet och radiovågor. En annan av nyckelfigurerna i radions tidiga historia var den italienske fysikern och uppfinnaren Guglielmo Marconi. 1895 överförde Marconi framgångsrikt en trådlös signal över ett avstånd på flera kilometer med hjälp av morsekod. Detta var en betydande prestation och markerade början på den kommersiella utvecklingen av radioteknik. Under de närmaste åren fortsatte Marconi att förbättra och förfina sitt trådlösa kommunikationssystem, och 1901 överförde han framgångsrikt en signal över Atlanten. Denna händelse markerade en viktig milstolpe i radions historia och banade väg för etableringen av transatlantisk trådlös kommunikation.


När Nikolai Tesla och Marconi hamnade i rätten, gällande vem som hade skapat den första radion. Så vann Marconi, som hade stöd av Thomas Edison. Edison avskydde Tesla, eftersom han tidigare jobbat med honom och kunnat utnyttjat honom för en vinning. Men eftersom Tesla till slut tröttnade på detta, så avbröt han samarbetet. Idag diskuterades det flitigt om det var Tesla eller Marconi, som skapade den första radion.


När radiotekniken fortsatte att utvecklas blev det snabbt uppenbart att den hade potential att revolutionera sättet människor kommunicerade på. I början av 1900-talet etablerades radiostationer i många länder och de första kommersiella radiosändningarna sändes. Dessa tidiga sändningar var främst musik- och nyhetsprogram, och mediet blev snabbt populärt bland allmänheten.


En av de viktigaste händelserna i radions historia var skapandet av Federal Radio Commission (FRC) 1927. Denna kommission inrättades för att reglera det växande antalet radiostationer och för att allokera det begränsade frekvensspektrumet på ett sätt som säkerställde störningar -fri drift. FRC blev senare Federal Communications Commission (FCC), och det är fortfarande det primära tillsynsorganet för radio och andra former av trådlös kommunikation i USA.


Utvecklingen av radioteknik fortsatte under hela 1900-talet, med introduktionen av nya former av sändningar, såsom FM- och AM-radio, och den utbredda användningen av radio för en mängd olika ändamål, inklusive underhållning, nyheter och information och nödkommunikation. Radio har också spelat en viktig roll i utvecklingen av andra kommunikationsformer, såsom tv och internet, och den fortsätter att vara en viktig del av vårt dagliga liv.


Källor:


"Radios historia." Federal Communications Commission, www.fcc.gov/general/History-of-Radio.

"Guglielmo Marconi. The Encyclopædia Britannica, Inc., www.britannica.com/biography/Gulielmo-Marconi.

"Radiosändningens historia." Radio World, 6 okt. 2020, www.radioworld.com/news-and-business/all-news/the-history-of-radio-broadcasting.

87 visningar

Comments


bottom of page