top of page

Nationalism

Nationalism är en ideologi som betonar vikten av nationell identitet och ofta främjar den egna nationens intressen. Det är ett komplext och mångfacetterat koncept som kan manifestera sig i olika former, var och en med sina egna unika egenskaper, motiv och konsekvenser. Här är några av de olika typerna av nationalism:


Civil nationalism: Denna form av nationalism är baserad på idén om ett gemensamt medborgarskap, snarare än delad etnicitet eller kultur. Den betonar de värderingar och ideal som binder samman en nation, såsom demokrati, frihet och jämlikhet. Denna typ av nationalism är inkluderande och kan rymma mångfald, så länge som individer är villiga att acceptera och försvara nationens värderingar och principer.


Etnisk nationalism: Denna form av nationalism är baserad på idén om en delad etnicitet, kultur och historia. Det främjar ofta en etnisk grupps intressen framför andra och kan leda till diskriminering och konflikter när olika etniska grupper tävlar om makt och resurser. Etnisk nationalism kan också användas för att rättfärdiga utanförskap och segregation, samt för att främja assimilering och kulturell homogenisering.


Religiös nationalism: Denna form av nationalism betonar religionens roll för att definiera nationell identitet och främja nationella intressen. Det kan användas för att rättfärdiga diskriminering av individer som inte tillhör den dominerande religionen, och för att främja religiösa värderingar och sedvänjor framför sekulära. Religiös nationalism kan också leda till religiösa konflikter och våld, eftersom olika religiösa grupper tävlar om inflytande och makt.


Ekonomisk nationalism: Denna form av nationalism betonar vikten av ekonomisk självförsörjning och protektionism. Det handlar ofta om politik som skyddar inhemska industrier och resurser och prioriterar nationella intressen framför internationellt samarbete. Ekonomisk nationalism kan ha både positiva och negativa konsekvenser, eftersom den kan stimulera ekonomisk tillväxt och minska beroendet av utländsk import, men kan också leda till handelskonflikter och minskad konkurrenskraft.


Nationalpopulism: Denna form av nationalism kombinerar element av civil och etnisk nationalism, med fokus på att främja "vanliga människors" intressen mot en "elit". Det handlar ofta om anti-etablering och anti-globaliserande stämningar, såväl som ett förkastande av internationella institutioner och avtal. Nationalpopulism kan leda till ökad polarisering och minskat socialt förtroende, samt till en urholkning av demokratiska normer och institutioner.


När startade nationalismen? Ingen vet säkert! Vissa historiker skulle säga att nationalism har funnits så länge som länder har funnits. Tidiga exempel på nationalism i Sverige är Gustav Vasa och hans propaganda mot danskarna. Han försökte därför att ena svenskarna och pratade ofta om landets egna kultur & historia. Enligt vissa historiker så startar dock inte nationalismen förens runt 1700-talets slut, runt tiden för den franska revolutionen. Revolutionerna i Frankrike, USA osv. gjorde så att folket för första gången fick makten. Men för att en demokrati skall funka så måste folket vara överens. De styrande använde därför ofta nationalismen för att hålla ihop landet!


När blev nationalism populärt? Under 1700 och 1800-talet så började allt fler stater & länder att använda sig av propaganda för att ena landet och dess befolkningen. Man ville få folket att hålla samman och stå enade mot fienden. Man pratade därför ofta om ett enat land och ett enat folk. Vissa länder där man pratade olika språk & hade olika kulturer fick stora problem. Bland annat Österrike-Ungern och Osmanska riket (idag Turkiet). De skulle därför sedan splittras i flera mindre länder. Andra länder kunde istället enas. Där man hade ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Exempel: Italien år. 1861 av Giuseppe Garibaldi. Tyskland enas år. 1871 av Otto von Bismarck.


•Överallt i Europa försökte man visa andra länder att det egna landet var bäst. I Sverige så kom vi på den svenska nationalsången och skrev berättelser där svenskarnas segrar hamnade i centrum. Framförallt den svenska tiden som stormakt. Kungar så som Gustav II Adolf och Karl XII blev populära igen. Enligt många historiker så hänger romantiken och nationalismen ihop. Man blickade ofta bakåt i historien för att lyfta fram det man varit bra på tidigare.


Vad ledde nationalismen till? Att demokrati fungerade i många länder, även fast befolkningen ibland tyckte och tänkte väldigt annorlunda. Folket blev mer enat. Men nationalism ledde också till ett större hat och förakt mot alla som inte delade den gemensamma kulturen, språket osv. I Sverige mot bl.a. samer, romer, judar m.m. Samerna till exempel tvingades att gå i svenska skolor, prata svenska, ta mer svenska namn osv.


Övriga Europa då? Ett större hat mot bland annat judar. I Tyskland, Ryssland, Spanien m.m. Många diskriminerande lagar infördes. Det ledde också till folkmordet i Armenien på kristna ( Mellan 600.000 till 1.5 miljoner döda ). Det ledde också till En ökad imperialismen – Eftersom man ville bevisa att man var bäst, så tävlade många europeiska länder bl.a. Storbritannien, Frankrike och Tyskland om att kolonisera så mycket av Afrika och övriga världen som möjligt. Mellan 1870-1914 så erövrade man nästan hela Afrika. Detta gjorde att européerna nu styrde över nästan hela världen. Det bidrog också till starten på första och andra världskriget.


Sammanfattningsvis är nationalism en komplex och mångfacetterad ideologi som kan ta många former, var och en med sina egna unika egenskaper, motiv och konsekvenser. Att förstå de olika typerna av nationalism kan hjälpa oss att bättre uppskatta mångfalden av nationella identiteter och utmaningarna med att främja en fredlig och inkluderande värld.


Källor:

•A History of World Societies av John P Mckaym.flera.

•Svältochkolonalismav Mike Davis

•World History (A new perspective) av Clive Ponting

•Perspektivpåhistorienav Lars, Hans ochÖrjanNyström

•S.O Historiaämnesbokav Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och MattiasTordai

•How Europe Colonized Asia - Pacific War #0.1 DOCUMENTARY - https://www.youtube.com/watch?v=MEgIHN63ojU

•10 Events That Defined the Victorian Era - Victoria 3 DOCUMENTARY https://www.youtube.com/watch?v=OeMJiPKe0oU
20 visningar

Comments


bottom of page