top of page

Maya riket

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om Maya riket. Så vill du veta mer om hur maya riket uppstod och blomstrade , då har du kommit rätt.Vi vet väldigt lite om Amerikas tidiga historia. Detta beror på att vi varit skilda av 2 stora hav, Atlanten och Stilla havet. I Europa och Asien var i stort sett all mark uppdelad och tillhörde något rike eller imperium. Den tekniska utvecklingen gick mycket långsammare i Amerika och därför blev denna kontinent inte lika dominerande som varken den asiatiska eller den europeiska. McKay hävdar att den snabba jordbruksutvecklingen i Amerika ledde till en kraftig befolkningsökning. Redan vid år 0 hade Amerika cirka 15 miljoner invånare och detta skapade möjligheter för större riken att bildas. Det första stora riket med städer som bildades var Olmek riket. Olmekkulturen blomstrade mellan cirka år 1500 f.kr till 300 f.kr. De hade ett eget skriftspråk, en egen kalender och de byggde stora fantastiska pyramider. De var religiösa och offrade inte bara djur utan också människor för att blidka gudarna. Men riket kollapsade, troligtviss på grund av andra folkslag.

De första spåren av maya folket

De första spåren av Maya folket är daterade till 2000 f.kr. De levde troligtviss i fred med Olmekerna. Under 2000 år så växte städerna, handeln ökade och tempel byggdes. Men det var först efter år 0 som stora städer och tempel började byggas och enligt Ponting så beror detta på Maya folkets jordbruk. Genom att bränna djungel kunde man få bördig jord och genom att använda konstbevattning kunde man få rikliga skördar. Man tror att så många som 15 miljoner människor kan ha bott i Maya riket.

Höjdpunkten av maya folket

År. 713-790 tros vara höjdpunkten av Maya riket eftersom fler monument restes då än under någon annan tidsperiod. Men strax därefter runt början på 900- talet kollapsade Maya riket. Varför vet man inte men enligt Ponting så var en av huvudfaktorerna de tryck som den militära eliten la på den vanliga befolkningen för att ha råd med bland annat sina dyra krig. Andra orsaker kan ha varit försämrade skördar, interna problem och uppror bland bönderna. Maya staten var väldigt svag och kunde därför inte klara sig ur dessa problem, utan kollapsade.

McKay hävdar att det var en kombination av försämrat jordbruk, överbefolkning, sjukdomar och krig. När riket höll på att falla i kaos så klandrade man ofta kungen och den styrande eliten. Detta gjorde att riket kollapsade ännu snabbare eftersom riket redan var försvagat.

Stat


Enligt Ponting så var Maya riket uppdelat i flera mindre kungariken. Dessa styrdes av en militär elit med kungen längs upp. Dom använde prästerna för sina egna syften, bland annat för att förklara krig. Runt år 50 stred dessa kungariken med varandra om makten. Visa försvann medan andra fick större makt. Hur många riken som fanns är idag oklart och man vet inte heller hur organiserade dessa var. Men det är ganska klart att de styrdes av små militära eliter. Problemet var att dessa små riken inte bara bråkade med varandra utan det pågick också inre strider om makten.

Social struktur

Enligt McKay så styrdes Maya riket hierarkiskt. Kungen hade absolut makt, under honom var det en liten elit som hade hand om försvaret(krigare), religionen(prästerna), politiken(sändebud) och Handeln(handelsmän). Handeln i Amerika var väldigt annorlunda än handeln i till exempel Europa. Man byte varor med varandra och dessa varor sågs som gåvor mellan varandra. Det var därför viktigt att den som byte varor med andra riken var högt uppsatt och det var inte ovanligt att kungen eller någon annan i hans familj tog på sig det ansvaret. Det mellersta ledet i detta hierarkiska samhälle var målare och skulptörer. Dessa var viktiga i Maya riket eftersom eliten behövde uttrycka sin höga status för den vanliga befolkningen. Genom att bygga statyer och göra målningar på sig själv, visade man för andra vilken makt man hade. Det sista ledet var den vanliga befolkningen dvs. arbetare, jordbrukare och slavar.

Religion

När Spanien erövrade Maya riket på 1500-talet, beordrade den katolska kyrkan att alla böcker som hittades skulle förstöras eftersom de var demoniska. Fyra böcker klarade dock sig och kan ge oss en ganska bra inblick i den religiösa tron som Maya folket hade.

Boken Popul Vuh är ungefär som Maya folkets bibel. Den berättar bland annat om deras skapelseberättelse, kampen mellan det goda och det onda, naturens mening och påverkan samt meningen med livet. Boken skrevs inte av Maya folket utan utav kyrkan som ville samla in fakta om andra religioner. Därför är denna bok viktig inte bara för Maya folkets historia utan för en hel rad med andra religioner.

Maya folket utförde en rad med olika ritualer för att blidka gudarna. Man offrade och bad till dem vid speciella tillfällen. Dessa tillfällen markerades på deras kalender, som var mycket avancerad. Maya folket hade nämligen räknat ut att det gick 365 dagar på ett år och hade därför delat in året i månader. Vart 52:e år firade man extra mycket eftersom då stod Venus i linje med Jorden. Det var vid den högtiden som man offrade människor till gudarna, vilket annars var väldigt ovanligt enligt McKay.


Mina källor

John P. McKay, A history of world societies 2009

Clive Ponting, World History 2001


485 visningar

Kommentare


bottom of page