top of page

Kortfattat om riddare

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om riddare. Så vill du veta mer om hur riddare först kom till, hur man blev riddare osv. då har du kommit rätt.
När kom de första riddarna?

Själva ordet riddare kom till under romarrikets storhetstid (antiken), då man behövde ett stort antal soldater till fots, för att vinna på slagfälten. Dessa krigare kallades för riddare. Sedan medeltiden så brukar dock ordet riddare betyda en person som blivit dubbad (adlad).


Varför just då?

För att få tillgång till ett stort antal ridande bepansrade soldater. Kungen lovade att göra riddaren skattefri i utbyte mot att denna slogs för honom när hen kallade. Detta skedde ofta vid en ceremoni dör man gjorde (dubbade) hen till riddare.


Att vara riddare kostar!

Att utrusta en riddare kostade en förmögenhet som få människor hade råd till. Bara att få råd till riddarens rustning kunde kosta lika mycket som att köpa ett fint hus.


Riddarnas betydelse i strid

Både Frankerna och normanderna använde effektivt riddare i strider för att slå ner sina fiender. Mellan åren. 1000 – 1300 ökade riddarnas betydelse enormt. De var de mest effektiva och dödsbringande trupperna du kunde ha tillgång till i öppen terräng.


En riddares utbildning

För att bli riddare var man under 1000-talet och framåt, tvungen att gå en lång utbildning och ha rätt börd ( Släkt ). Först blev man en page (runt 8 år ) och fick då lära sig hur man uppförde sig och hur man red en häst. Sen blev man en väpnare (runt 14 år) och fick då hålla koll på riddarens vapen och rustning. Samtidigt så fick man lära sig hur man slogs med olika vapen. Var man duktig som väpnare så kunde man själv bli riddare vid 21 års ålder.


Riddarnas fördelar

Riddarnas främsta fördel var att de var enormt svåra att stoppa i strid ( Rustningen skyddade mot i princip allt )


Riddarnas nackdelar

Förutom själva kostnaden och träningen, så vägde rustningen mycket (Ungefär 25 kilo) så riddare kunde snabbt bli trötta. Dessutom så blev riddarna snabbt varma. Under korstågen dog många riddare av törst.


Riddarnas hederskodex

Under 1100-talet och framåt så förväntades det att riddarna handlade på ett visst fint sätt. De skulle bl.a. behandla kvinnor väl.


Torneringar

För att vissa sin skicklighet som riddare kunde man också ställa upp i s.k. tornerspel. Man fick då slåss mot andra riddare, antingen till fots eller häst. Förlorade man fick man ofta ge motståndaren sin rustning och häst, vilket gjorde att en duktig riddare lätt kunde bli rik på dessa typer av spel.


Kristna riddarordnar

Under medeltiden uppstod en rad kristna riddarordnar i Europa. Tempelriddarna var en av dessa ordnar som fick ett enormt stort inflytande!


Riddarnas betydelse minskar!

Under 1300-talet började riddarnas betydelse att minska rejält. Under 100 åriga kriget mellan England och Frankrike, visade det sig att de engelska långbågarna var enormt effektiva mot riddarnas rustningar. Under 1500-talet och 1600-talet användes bara riddare i väldigt liten skala. Skjutvapen hade gjort riddarna omoderna och kostsamma.


Vad lever kvar från riddartiden?

Adliga namn

Riddarnas borgar ( Slott )

I vissa länder bl.a. Storbritannien kan man fortfarande dubbas till riddare.

Fortfarande populärt tema i fantasy böcker, filmer och dataspel.


Vidare diskussion

Vad visste du om riddare sedan tidigare?

Vad tycker du om riddare?Mina källor

John P. McKay, A history of world societies 2009

Clive Ponting, World History 2001

Riddare ( fakta i närbild ) av Lena Rangström

Om du istället vill lyssna på när jag berättar om riddare, använd den här länken:


1 252 visningar

Commentaires


bottom of page