top of page

Kommunismens historia i Kina


Kommunism är en politisk och ekonomisk ideologi som syftar till att skapa ett klasslöst samhälle genom att eliminera privat ägande och istället lägga kontrollen över produktionsmedlen i statens händer. I Kina tog Kinas kommunistiska parti (CPC) till makten 1949, efter år av politisk och social turbulens. CPC, under ledning av Mao Zedong, etablerade Folkrepubliken Kina, med syftet att implementera kommunistiska ideal i landet.


Kommunismen i Kina kännetecknades av genomförandet av flera betydande politik som syftade till att omvandla landet till en kommunistisk stat. Den första stora politiken var kollektiviseringen av jordbruket, där regeringen tvingade småskaliga jordbrukare att ge upp sin mark och gå med i kollektivjordbruk. Denna politik syftade till att öka jordbrukets produktivitet och säkerställa livsmedelssäkerhet för landet.


En annan betydelsefull politik som genomfördes i Kina var det stora språnget, som lanserades 1958. Det stora språnget syftade till att modernisera landets jordbruk och industri genom upprättande av kommuner, mobilisering av massorna och införande av ny teknologi. Det stora språnget framåt var dock ett katastrofalt misslyckande och resulterade i en betydande minskning av jordbruksproduktionen och en stor svält, som beräknas ha krävt miljontals människors liv.


Trots dessa motgångar fortsatte den kommunistiska regimen i Kina att genomföra olika politik som syftade till att omvandla landet till en kommunistisk stat. På 1980-talet lanserade regeringen ekonomiska reformer som syftade till att förbättra landets ekonomi och öka den ekonomiska tillväxten. Dessa reformer ledde till betydande ekonomisk tillväxt och bidrog till att höja levnadsstandarden för miljontals människor i Kina.


Den kommunistiska regimen i Kina har dock mött kritik för sina mänskliga rättigheter. CPC har anklagats för att kränka sina medborgares rättigheter, inklusive rätten till yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet. Regeringen har också kritiserats för sin censur av internet och dess undertryckande av oliktänkande.


Sammanfattningsvis har kommunismen haft en betydande inverkan på Kinas politiska och ekonomiska landskap. Samtidigt som den kommunistiska regimen har lyckats omvandla landet till en av världens största ekonomier, har den också mött kritik för sina mänskliga rättigheter och sitt undertryckande av oliktänkande. Trots dessa utmaningar fortsätter den kommunistiska regimen i Kina att spela en stor roll i landets politiska och ekonomiska utveckling.


Källor:


"Kinas stora språng framåt." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Webb. 12 februari 2023.

"Kommunism." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Webb. 12 februari 2023.

"CPC: En kort introduktion." China.org.cn. China Internet Information Center, n.d. Webb. 12 februari 2023.

"Kina: Reform och öppning." Kina idag. China Intercontinental Press, n.d. Webb. 12 februari 2023.

"Mänskliga rättigheter i Kina." Human Rights Watch. Human Rights Watch, n.d. Webb. 12 februari 2023.

11 visningar

Comments


bottom of page