top of page

Kinesiska uppfinningar - Lite kort om dem!


Kina har en rik historia av innovation och tekniska framsteg, med många uppfinningar med ursprung i antiken som fortfarande används idag. Från krut till papper, Kina har gjort otaliga bidrag till världen genom sina uppfinningar.


En av de mest kända kinesiska uppfinningarna är krutet, som utvecklades under Tangdynastin (618-907 e.Kr.). Det användes från början för fyrverkerier och underhållning men blev senare en avgörande komponent i militär krigföring. Kineserna uppfann också den första raketen, som användes för militära ändamål på 1200-talet. Krut användes också för att skapa skjutvapen, inklusive förstahandskanonen, som användes under Songdynastin (960-1279 e.Kr.).


En annan viktig uppfinning från Kina är papper. Det första papperet gjordes under Han-dynastin (206 f.Kr.-220 e.Kr.), och det användes ursprungligen för att skriva och rita. Denna uppfinning revolutionerade hur information registrerades och spreds, vilket ledde till utvecklingen av böcker och spridningen av kunskap. Innan papper använde kineser bamburemsor och silke att skriva på, vilket var tungt och dyrt. Papper tillverkades av en blandning av mullbärsbark, hampa och trasor och var mycket billigare och lättare att tillverka.


Kina krediteras också för att ha uppfunnit kompassen, som användes för navigering under Songdynastin. Kompassen användes från början för spådom, men dess användning i navigering blev snabbt uppenbar. Uppfinningen av kompassen revolutionerade navigeringen och möjliggjorde längre och säkrare sjöresor.


Utöver dessa välkända uppfinningar bidrog Kina också till utvecklingen av många andra teknologier. Några andra anmärkningsvärda uppfinningar från Kina inkluderar:


Kulramen, som användes för aritmetiska beräkningar och användes flitigt i antiken innan räknaren uppfanns.

Den mekaniska klockan, som uppfanns under Tangdynastin och använde en vattendriven flyktmekanism.

Tryckpressen, som uppfanns under Tangdynastin och använde träblock för att trycka text på papper.

Porslin, som utvecklades under Handynastin och snabbt blev ett populärt material för att tillverka keramik.

Många av dessa uppfinningar utvecklades ursprungligen i Kina men spreds senare till andra delar av världen, vilket ledde till betydande framsteg inom teknik och samhälle. Kinas bidrag till mänsklig kunskap och framsteg fortsätter att firas och studeras idag.


Källor:


Needham, J. (1954). Vetenskap och civilisation i Kina: Volym 5, Kemi och kemisk teknik; Del 7, Military Technology: The Gunpowder Epic. Cambridge University Press.

Tsien, T.H. (1985). Papper och tryck. In Science and Civilization in China: Volume 5, Chemistry and Chemical Technology; Del 1, Papper och tryckning (s. 1-132). Cambridge University Press.

Needham, J. (1965). Vetenskap och civilisation i Kina: Volym 4, Fysik och fysikalisk teknik; Del 2, Maskinteknik. Cambridge University Press.

Leidy, D. P. (2010). Kinesisk keramik: Från den paleolitiska perioden genom Qingdynastin. Yale University Press.

103 visningar

コメント


bottom of page