top of page

Kinesiska muren


Kinesiska muren, även känd som den kinesiska muren, är en serie befästningar byggda längs Kinas norra gränser för att skydda mot invasioner från norr. Muren sträcker sig över 13 000 miles och byggdes under en period på mer än 2 000 år, med början på 700-talet f.Kr. och fortsatte fram till 1500-talet e.Kr. Kinesiska muren är en av de största ingenjörsprestationerna i mänsklighetens historia och är fortfarande en viktig kulturell symbol för Kina.


Byggandet av den kinesiska muren började under perioden med krigande stater (475-221 f.Kr.), då olika stater i Kina byggde murar och befästningar för att försvara sig mot angrepp från grannstater. De tidigaste murarna byggdes med rammad jord och var relativt låga, men med tiden blev de högre och mer sofistikerade. Under Qindynastin (221-206 f.Kr.) kopplades de olika murarna samman och förlängdes, vilket skapade en kontinuerlig barriär längs Kinas norra gränser.


Den kinesiska muren fortsatte att byggas ut och renoveras under Han-dynastin (206 f.Kr.-220 e.Kr.) och följande dynastier, men det var under Mingdynastin (1368-1644) som muren nådde sin största längd och styrka. Mingdynastin byggde många av de mest välkända delarna av den kinesiska muren, med tegel och sten istället för rammad jord.


En av de mest kända delarna av muren är Badaling-delen, som ligger cirka 50 mil nordväst om Peking. Denna sektion byggdes under Mingdynastin och har restaurerats och renoverats många gånger under åren. Det är en populär turistattraktion och besöks av miljontals människor varje år.


Trots sitt namn är den kinesiska muren inte en enda sammanhängande mur, utan snarare en serie murar, befästningar och naturliga barriärer som berg och floder. Vissa partier av muren syns inte längre eller har förstörts med tiden, medan andra partier är välbevarade och lockar många besökare.


Kinesiska muren har spelat en viktig roll i kinesisk historia och kultur. Det har varit platsen för många strider och konflikter genom århundradena, och har varit en symbol för Kinas styrka och enhet. År 1987 förklarades den kinesiska muren som en UNESCO: s världsarvslista, vilket erkände dess betydelse som ett kulturellt och historiskt monument.


Källor:


DuTemple, L. (2002). Kinesiska muren. Blackbirch Press.

Lovell, J. (2007). The Great Wall: China Against the World, 1000 BC - AD 2000. Grove Press.

UNESCO. (n.d.). Den Kinesiska Muren. Hämtad från https://whc.unesco.org/en/list/438/


21 visningar
bottom of page