top of page

John LockeJohn Locke var en engelsk filosof och läkare, allmänt ansedd som en av upplysningstidens mest inflytelserika personer. Locke föddes 1632 i staden Wrington, Somerset, England, och är mest känd för sin politiska filosofi, som lade grunden för modern liberal demokrati.


Lockes mest kända verk, "Two Treatises of Government", publicerades 1689 och anses vara ett av de viktigaste politiska teoriverken i den västerländska civilisationen. I detta arbete hävdar Locke att regeringen är ett nödvändigt ont och att dess enda legitima syfte är att skydda individers naturliga rättigheter. Han trodde att dessa rättigheter inkluderar rätten till liv, frihet och egendom och att dessa rättigheter är inneboende i alla människor och inte beviljas av staten.


Lockes politiska teori bygger på idén om ett socialt kontrakt, som säger att individer går samman för att bilda en regering för ömsesidigt skydd av deras rättigheter och intressen. Han trodde att regeringar som misslyckas med att skydda dessa rättigheter kan störtas och att individer har rätt till revolution om de förtrycks. Denna idé var inflytelserik i den amerikanska revolutionen och utvecklingen av den amerikanska konstitutionen.


Lockes filosofi formades också av hans föreställningar om kunskapens och sinnets natur. Han hävdade att kunskap erhålls genom erfarenhet och att sinnet är ett blankt blad vid födseln, som fylls med kunskap och idéer när vi upplever världen omkring oss. Denna idé, känd som empirism, var en betydande utmaning för de rådande synen på kunskap och sinne vid den tiden och har haft en bestående inverkan på modern psykologi och epistemologi.


Förutom sina politiska och filosofiska skrifter var Locke också en viktig figur i utvecklingen av modern medicin. Han studerade medicin vid Christ Church, Oxford och arbetade senare som läkare. Han var en av de första som insåg vikten av observation och experiment inom medicin och gjorde betydande bidrag till studiet av den mänskliga kroppen och sinnet.


Sammanfattningsvis var John Locke en anmärkningsvärd figur som lämnade ett bestående arv efter modernt tänkande och politisk teori. Hans idéer om kunskapens natur, sinnet och regeringen har haft en djupgående inverkan på den västerländska civilisationen och fortsätter att forma vår förståelse av dessa ämnen idag. Hans filosofi om det sociala kontraktet, skyddet av individuella rättigheter och rätten till revolution har inspirerat rörelser till politisk och social förändring runt om i världen och fortsätter att vara relevant för samtida debatter om regeringens roll och demokratins natur.


Källor:

S.O Seriens bok - Historia av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai

A History of world societies av John P. Mckay m.flera.

World History (A new perspective) av Clive Ponting

Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

Filosofins historia av A.C Grayling
89 visningar

Comments


bottom of page