top of page

Israel Palestina konflikten


Den israelisk-palestinska konflikten är en långvarig tvist mellan Israel och det palestinska folket om land, gränser och rätten till självbestämmande.


Historien om den israelisk-palestinska konflikten


Rötterna till den israelisk-palestinska konflikten går tillbaka till slutet av 1800-talet, då sionistiska judar började immigrera till Palestina med målet att skapa en judisk stat. Efter första världskriget gav Nationernas Förbund Storbritannien mandat att administrera Palestina, vilket ledde till ökad judisk immigration och spänningar med den arabiska befolkningen.


1947 delade FN upp Palestina i två stater, en judisk och en arabisk. De judiska ledarna accepterade planen, men de arabiska ledarna förkastade den, vilket ledde till det arabisk-israeliska kriget 1948. Kriget resulterade i att hundratusentals palestinier fördrevs och att staten Israel skapades.


Sedan dess har konflikten fortsatt, med flera krig, uppror och fredsförhandlingar. De viktigaste frågorna i konflikten är Jerusalems status, gränserna för en palestinsk stat, rätten att återvända för palestinska flyktingar och det pågående bygget av israeliska bosättningar på Västbanken.


Nuvarande tillstånd i den israelisk-palestinska konflikten


För närvarande präglas konflikten av våld, politiskt dödläge och bristande framsteg mot ett fredsavtal. Under de senaste åren har det skett flera upptrappningar av våld, inklusive Gaza-Israel-konflikten 2021, som resulterade i över 250 palestinier och 13 israeliska dödsfall.


Den politiska situationen är också komplex, där båda sidor anklagar den andra för att ha brutit mot avtal och avstannat förhandlingar. Den palestinska myndigheten styr delar av Västbanken, medan Hamas kontrollerar Gazaremsan. Israel behåller kontrollen över Västbanken och har infört en blockad mot Gaza.


Ansträngningar för att lösa konflikten genom förhandlingar har pågått i decennier, med olika internationella organisationer och länder involverade i fredssamtal. Men framstegen har gått långsamt och motgångar har varit vanliga.


Slutsats


Den israelisk-palestinska konflikten är en komplex och långvarig tvist med djupa historiska, politiska och kulturella rötter. Det har resulterat i fördrivna miljontals palestinier, pågående våld och bristande framsteg mot ett varaktigt fredsavtal. Situationen är fortfarande mycket instabil och det kommer att kräva betydande politisk vilja och kompromisser från båda sidor för att nå en lösning.


Källor:


Avi Shlaim. Järnmuren: Israel och arabvärlden. W. W. Norton & Company, 2014.

Benny Morris. 1948: En historia om det första arabisk-israeliska kriget. Yale University Press, 2008.

Rashid Khalidi. Järnburen: Berättelsen om den palestinska kampen för att bli en stat. Beacon Press, 2006.

Förenta nationerna. "Israelisk-palestinsk konflikt." Åtkoms den 3 april 2023. https://www.un.org/en/sections/issues-depth/israeli-palestinian-conflict/.

30 visningar

コメント


bottom of page