top of page

Inkarikets uppkomst och fall
Hur startade allt?


Hur inka riket uppstod vet man idag inte. Forskare har dock olika teorier, en av teorierna är att de var krigare som erövrade närliggande områden och på så viss skapade ett imperium. En annan teori som fått många forskares stöd är att de snarare var förhandlare och använde diplomati och gåvor för att få fler stammar och byar att ansluta sig till deras system och deras rike.[1]


Inka riket blomstrade tack vare de längsträcka dalarna som finns från dagens Colombia till Chile och Bolivia. Dessa dalar ligger på en väldigt hög höjd och kallas därför för högland. De gav mycket bördig mark, mycket vatten, byggmaterial och naturligt skydd för dess invånare. Ett av dessa högland låg vid Cuzco, i vad som idag kallas för Peru. Detta högland skulle bli kärnan i Sydamerikas mäktigaste rike, Inka riket. [2] Byarna som upprätthöll riket var till väldigt stor del självförsörjande. De betalade sin skatt i natura eftersom man inte hade mynt att handla med.[3]


Eftersom byarna och deras jordbruk var så effektivt så kunde staten t.o.m. bygga upp egna enorma lager, som gjorde att man bl.a. klarade av perioder av torka.[4] Byarna var dock också skyldiga att ställa upp med män till kungens förfogande. De skulle bland annat arbeta med att bygga vägar, broar, tempel eller liknande. De kunde dock också bli tvungna att arbeta i någon av gruvorna som fanns i området eller bli soldater i den kungliga armen. Detta gjorde att Inka riket alltid hade en väldigt stor och effektiv arme. [5] Genom olika erövringståg så lyckades de besegra närliggande stammar och se till att de blev en del av det mer utvecklade och stabilare Inka riket. [6]


Inka rikets fall


Deras centraliserade och auktoritära rike, deras största styrka skulle dock också bli deras fall. Den högsta inkan, dvs. kungen eller den högsta hövdingen hade all makt. Han sågs som en gud och i princip så ägde han allt i hela riket och der var också han som gav alla order. [7] När spanjorerna landsteg i Amerika så fick de snabbt kännedom om allt guld och silver som de rika ledarna i både Maja och Inka riket samlat på sig. Francisco Pizarro seglade därför längs den sydamerikanska kusten och det dröjde inte länge innan han hittade Inka riket.

Inka riket var otroligt ostabilt under denna period, eftersom kungen Huayna Capac precis hade dött i sjukdom. [8] Flera av rikets mäktiga hövdingar hade slagits om makten och Atahualpa hade triumferat som Inka rikets nya ledare. Pizarro landsteg med en relativt liten styrka 1532. Hövdingen fick nyheten direkt om att några vita män hade landstigit längs kusten och gav genast order om att de skulle få möta honom personligen. [9]


Pizzaro blev själv mottagen av Atahulpa. Atahulpa såg inte att européerna var ett hot eftersom han själv hade en arme på mer än 80 000 soldater men det var ett enormt misstag[10]. De dödade lätt hövdingens livvakter och tog honom som gisslan. Pizarro ville ha en enorm lösensumma för att släppa Atahulpa fri, hela 11 ton guld. När Pizarro fått sitt guld, dödade han Atahulpa ändå.[11] Varför gjorde då indianerna ingenting? Jo, ingen fick ge order utom hövdingen själv. Pizarro insatte istället en egen hövding Manco som tog kontroll över riket. Det var mycket smartare att behålla rikets struktur och att gradvis ta kontrollen över det stora landet. Man införde sedan skatter och tvingade befolkningen att arbeta i gruvor osv. för att maximera vinsten. Inka riket besegrades alltså av deras eget samhällssystem. [12]


Innan Pizzaro stack så grundande han också staden Lima, som kom att bli Andernas mest befolkade och ekonomiskt viktigaste stad i flera hundra år framöver! Pizzaro förändrade på så viss hela Andernas historia på bara några år och vad som hände sen, är en enormt stor förändring av både ekonomin, miljön och politiken! [13]

Källor

[1] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 13-15 [2] H.J De Blij m.flera, Geography: Realms, regions, and concepts 15th Edition, sid. 235-236 [3] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 23-24 [4] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 27 [5] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 13-15 [6] H.J De Blij m.flera, Geography: Realms, regions, and concepts 15th Edition, sid. 235-236 [7] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 18-20 [8] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 29 [9] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 31 [10] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 34-35 [11] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 36-37 [12] H.J De Blij m.flera, Geography: Realms, regions, and concepts 15th Edition, sid. 235-236 [13] Peter Klarén, Peru: Society and nationhood in the Andes, sid. 39

667 visningar

1 Comment


Guest
Feb 21, 2023

jätte bra (.

Like
bottom of page