top of page

Hitler Jugend - Nazisternas scouterna


Hitlerjugend eller Hitlerjugend var nazistpartiets ungdomsorganisation i Tyskland. Det grundades 1926 och syftade till att indoktrinera tysk ungdom med nazismens ideal, förbereda dem för militärtjänst och ingjuta en känsla av lojalitet till Adolf Hitler och den nazistiska regimen. Denna uppsats kommer att ge en översikt över Hitlerjugends historia, dess organisation och dess inverkan på det tyska samhället under nazisttiden.


Historia:


Hitlerjugend grundades 1926 som Jugendbund der NSDAP (Nazipartiets ungdomsförbund). 1932 döptes det om till Hitler Jugend (Hitler Youth) och blev Nazipartiets officiella ungdomsorganisation. Medlemskapet var öppet för alla tyska ungdomar mellan 10 och 18 år, och det blev snabbt en av de största ungdomsorganisationerna i världen. År 1939 fanns det över 7 miljoner medlemmar.


Organisation:


Hitlerjugend var organiserad i flera olika sektioner, var och en med sitt eget specifika syfte. The Jungvolk (Unga människor) var för pojkar i åldrarna 10 till 14 och fokuserade på fysisk kondition, militär träning och nazistisk ideologi. Den egentliga Hitler Jugend var för pojkar i åldrarna 14 till 18 och hade ett mer militärt fokus, med träning i vapen och taktik. Bund Deutscher Mädel (Tyska flickförbundet) var flicksektionen i Hitlerjugend, med fokus på hushållsskicklighet, moderskap och nazistisk ideologi. Organisationen hade också flera andra undergrupper, däribland Arbeitsdienst (arbetstjänsten) för unga män och kvinnor som lämnat skolan och ännu inte var anställda, och Reichsarbeitsdienst (nationella arbetstjänsten) för män i åldern 18 till 25 år.


Påverkan:


Hitlerjugend hade en betydande inverkan på det tyska samhället under nazisttiden. Dess medlemmar indoktrinerades med nazistisk ideologi från tidig ålder och fick lära sig att vara lojala mot Adolf Hitler och den nazistiska regimen. De utbildades också för militärtjänst och skickades ofta till frontlinjerna under andra världskriget. Organisationen var en nyckelkomponent i den nazistiska propagandamaskinen, och dess demonstrationer och parader användes ofta för att glorifiera Hitler och den nazistiska regimen.


Hitlerjugend hade också en betydande inverkan på den tyska kulturen. Dess betoning på fysisk kondition och militär träning ledde till ett återupplivande av intresset för traditionell tysk kampsport som fäktning och gymnastik. Dess inflytande på utbildning ledde till utvecklingen av en ny typ av skolgång känd som National Political Institutes of Education, som betonade nazistisk ideologi och militär träning.


Kritik:


Hitlerjugend har fått stor kritik för sin roll i att främja nazistisk ideologi och militarism bland tysk ungdom. Många av dess medlemmar fortsatte med att delta i krigsförbrytelser under andra världskriget, och dess ledare var ansvariga för miljontals människors död. Organisationen har också kritiserats för sin roll i förföljelsen av judar och andra minoritetsgrupper, samt för dess indoktrinering av tysk ungdom i nazistisk ideologi.


Slutsats:


Hitlerjugend var en nyckelkomponent i den nazistiska regimen och hade en betydande inverkan på det tyska samhället under nazisttiden. Dess medlemmar indoktrinerades med nazistisk ideologi och utbildades för militärtjänst, och organisationen var en nyckelkomponent i den nazistiska propagandamaskinen. Även om det har fått stor kritik för sin roll i att främja nazistisk ideologi och militarism, kan dess inflytande på tysk kultur och utbildning inte förnekas.


Källor:


Kater, M.H. (1991). Hitler ungdom. Harvard University Press.

Snyder, L. (2010). Hitlerjugend: Hitlerjugend i krig och fred 1933-1945. Bloomsbury Publishing.

Gellately, R. (2001). Att stödja Hitler: Samtycke och tvång i nazistiska

66 visningar

Comments


bottom of page