top of page

Gestapo - Nazisternas hemliga polis


Gestapo, eller Geheime Staatspolizei (hemlig statspolis), var Nazitysklands officiella hemliga polis. Den grundades 1933 och var ansvarig för att upprätthålla den inre säkerheten och undertrycka oppositionen mot nazistregimen. Gestapo spelade en central roll i förföljelsen av judar, politiska dissidenter och andra grupper som betraktades som fiender till staten. Denna uppsats kommer att undersöka Gestapos historia, organisation och metoder, med utgångspunkt i en mängd olika källor.


Historia

Gestapo bildades den 26 april 1933 av Hermann Göring, som då var inrikesminister för Preussen. Det var från början en del av den preussiska polisstyrkan men utökades senare till att täcka hela Tyskland. Reinhard Heydrich, som senare var avgörande för genomförandet av den slutliga lösningen, utsågs till chef för Gestapo 1934. Heydrich var känd för sina hänsynslösa metoder och sin iver i att genomföra den nazistiska agendan.


Organisation

Gestapo var organiserat i centrala, regionala och lokala kontor. Centralkontoret, beläget i Berlin, ansvarade för övergripande planering och samordning. Regionkontoren, av vilka det var 13, ansvarade för att genomföra politiken inom sina respektive områden. De lokala kontoren, kända som Stapostellen, ansvarade för den dagliga verkställigheten.


Metoder

Gestapo använde en mängd olika metoder för att undertrycka oppositionen mot nazistregimen. Dessa inkluderade övervakning, informanter, tortyr och avrättning. Gestapo hade också makten att arrestera och kvarhålla individer utan rättegång och skicka dem till koncentrationsläger eller andra former av internering. En av de mest ökända Gestapo-metoderna var användningen av "natt och dimma"-operationer, där individer arresterades och försvann utan någon offentlig förvarning.


Gestapos historia är väldokumenterad och det finns många källor som ger inblick i dess organisation och metoder. En primär källa är själva Gestapos arkiv, som tillfångatogs av de allierade i slutet av andra världskriget. Dessa arkiv innehåller en mängd information om Gestapos organisation och metoder, såväl som enskilda fall av förföljelse.


En annan viktig källa är vittnesmålen från överlevande från Gestapos förföljelse. United States Holocaust Memorial Museum har samlat in många sådana vittnesmål, som ger förstahandsberättelser om Gestapos metoder och effekten av dess handlingar på individer och samhällen.


Slutsatser

Gestapo var ett nyckelinstrument för nazistisk terror, ansvarigt för förföljelsen och mordet på miljontals människor. Dess metoder för övervakning, informanter, tortyr och avrättning användes för att skrämma och tysta motståndet mot den nazistiska regimen. Gestapos historia är en skrämmande påminnelse om farorna med okontrollerad makt och vikten av att upprätthålla mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.


Källor:


Burleigh, Michael. Det tredje riket: En ny historia. New York: Hill och Wang, 2000.

United States Holocaust Memorial Museum. "Gestapo." https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/gestapo

United States Holocaust Memorial Museum. "Muntliga historiska vittnesbörd." https://www.ushmm.org/collections/oral-histories

18 visningar

Комментарии


bottom of page