top of page

Frankerriket

Den här texten kommer att handla om Frankerriket. Så om du vill veta mer om Karl den Store och Slaget vid Poitiers, då har du kommit rätt.Frankerriket grundades av Clovis en hövding från dagens Belgien som lyckades erövra större delen av dagens Frankrike. 496 kristnades Frankerriket och enligt McKay så var anledningen till de att Clovis fru Clothild var katolik. Hon lyckades till slut övertyga sin man om fördelarna med kristendomen och när Clovis kristnande Frankerriket så fick man påvens stöd.

Med påvens stöd och titeln Kyrkans försvare så anföll Clovis västgoterna och lyckades erövra stora delar av Tyskland. När kung Clovis dog så splittrades riket och delades upp mellan hans fyra söner. Trots att riket var delat lyckades man erövra Burgundy och Provence. Under 100 år så rådde det stor oro i Frankerriket eftersom riket enades och splittrades om vart annat. Adelsmän och kungen stred om kungamakten.

Under mitten av 600-talet så lyckades adelsmännen besegra den frankiska kungen. Den mäktigaste av dessa adelsmän var Karl Martell. Han lyckades inte bara erövra Saxony utan också besegra muslimerna. Slaget vid Poitiers är mycket omtalat men frågan är hur stor betydelse hade egentligen detta slag?

Analys av slaget vid Poitiers

Ponting och McKay anser bägge att slaget vid Poitiers har relativt liten betydelse. Ponting skriver på sidan 330 följande " This did not save Europe from Arab Control. Islam never tried to extend its control north of the Pyrenees. " och McKay skriver på sidan 182 " Muslims considered it a minor skirmish ". Men att Karl Martell blåste upp slagets betydelse och ansåg sig vara kristendomens försvarare. På så viss kunde han få ett ökad stöd hos befolkningen.

Det finns dock också författare och historiker som är av en helt annan mening. I boken De stora slagen av Christer Jörgensen så står det att Slaget vid Poitiers var en vändpunkt i världshistorien. Det står också att det var här som den muslimska invasionen slogs tillbaka och att det har haft en enorm betydelse för hela världens framtid. Min slutsats är att slaget vid Poitiers hade en ganska stor betydelse. Kanske har det inte haft så stor betydelse som för hela världens framtid, men 50.000 muslimska ryttare är inte heller ett litet fälttåg som McKay hävdar.

Efter slaget då?

Karl Martells son Pippin lät avsätta den nuvarande kungen och 751 kröntes han personligen av påven. Kyrkan valde att stå i samarbete med Pippin och i utbyte emot kyrkans samarbetsvilja så skulle Pippin försvara kyrkan emot det växande hotet från muslimerna. Östrom var försvagat, och därför var påven tvungen att hitta en stark förbundsmakt i väst istället hävdar Båtefalk.

År 800 så kröntes Pippins son - Karl till ny kung av Frankerriket. Karl den Store kröntes av påven i Rom och han gjorde det på självaste juldagen. Denna händelse har haft enorm betydelse för historien, det ses nämligen inte bara som den dagen då kristendomen vände sig till väst istället för till öst, utan också som början på medeltiden.

Stat

Karl den store var nu kejsare över det heliga romerska riket och han deltog i inte mindre än 50 fälttåg. Det frankiska riket stod nu på sin höjdpunkt och sträckte sig från Italien i söder till Tyskland i Norr. Karl delade upp sitt enorma rike i 600 mindre områden som styrdes av varsin greve. Karl hade speciella tjänstemän som granskade grevarna så att de inte missbrukade sin makt. När Karl dog och Louis, hans enda son fick ta över kronan föll riket sönder. Adelsmännen stred med varandra om makten och när Louis dog 843, delades riket upp i 3 bitar, där varje son fick varsin bit. Här kan man dra paralleller med det romerska imperiet som också gick under på grund av interna strider och tryck utifrån. Det frankiska riket höll samman på grund av en stark kung och trohetseden som grevarna givit kungen. När kungen dog, bröts trohetseden och kaos uppstod. Enligt Ponting orsakade detta inre strider som till slut gjorde att riket kollapsade.

Religion

Kyrkan som länge stött det Östromerska riket, började redan på 500-talet att bli mindre beroende av kejsaren i Konstantinopel. Eftersom kejsaren inte sändetrupper för att hjälpa påven i Rom, började påven istället att leta efter andra tänkbara allierade.

När Frankerriket kristnandes på 500-talet såg man sin chans att få en ny mäktig allierad. Kristendomen spreds snabbt på grund av att man förändrade sig efter samhällets behov. Kvinnor sågs som jämbördiga med männen, vilket inte bara ledde till att många kvinnor gick över till den kristna tron utan att de också hjälpte till att spridda den.

Slutet för Östrom som kristendomens försvarare, var när Karl den store kröntes i Rom år 800. Tack vare det Frankiska rikets expansion så kunde kristendomen spriddas till i stort sett hela Europa. Kyrkan kunde nu etablera sig och man började nu också att ta ut en egen skatt dvs. 10:e. Kyrkan blev nu en stark ekonomisk och politisk makt. Kyrkor och kloster byggdes runt om i Europa, vilka skulle spridda den europeiska kulturen.

Social struktur

Kyrkan fick allt större kontroll och påverkade inte bara den teknologiska utvecklingen utan också undervisningen mm. Kristendomen var emot slavar och detta gjorde att slaveriet avskaffades i större delen av Europa. Ett bondesamhälle med självägande bönder växte fram som betalde skatt till antingen kungen eller hans vassaler( adelsmännen som svarade under kungen).

Kungens vassaler ( Adelsmän eller grevar som de också kallas) svarade direkt under kungen. Genom trohetseden lovade de att vara kungen trogen och i utbyte mot deras tjänster slapp de att betala skatt. Detta system gjorde att Frankerriket kunde bli så stort utan att falla sönder, men det kunde också att det lätt kunde falla samman. Trohetseden var det enda som höll riket ihop och trots att kungen hade ganska stor makt så var adelsmännen i många fall jämbördig i både pengar och militärstyrka. Kyrkan hade en stor makt, kanske till och med mäktigare än kungens och allt eftersom kyrkans makt ökade så minskade kungens. Men när Frankerriket föll så bestod kyrkan. Kyrkan var nu en stormakt och skulle vara så under en lång tid framöver.

Som alla stora riken så expanderade det frankiska riket alldeles för fort och därför kollapsade det kort därefter. Men det finns många spår av det än idag, det tydligaste spåret är den kristna tron som idag finns i hela Europa. Tack vare Karl den store kunde kyrkan etablera sig som en stark och mäktig faktor i samhället och spridda sig till såväl Tyskland, som Norden.


Vidare diskussion

Vad tycker du om Frankerriket och dess historia? Spännande? Tråkig?


Käll och litteraturförteckning

Tryckta källor

John P. McKay, A history of world societies från 2009

Clive Ponting, World History från 2001


375 visningar

Comments


bottom of page