top of page

Electrolux


Electrolux är en svensk multinationell tillverkare av hushållsapparater, grundad 1919. Företaget är baserat i Stockholm, Sverige, och är verksamt i över 60 länder världen över. Electrolux är specialiserat på tillverkning av ett brett utbud av hushållsapparater, inklusive kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, spisar och luftkonditioneringsapparater.


Electrolux har en lång historia av innovation och har legat i framkant när det gäller att utveckla nya teknologier för hushållsapparater. På 1920-talet introducerade företaget sin första dammsugare, Lux 1, som blev en omedelbar framgång och etablerade Electrolux som ett ledande varumärke i branschen. Under hela 1900-talet fortsatte Electrolux att förnya och utöka sitt produktsortiment, och idag är företaget en av de största hushållsapparaterstillverkarna i världen.


Electrolux har under de senaste åren fokuserat på hållbarhet och har genomfört en rad initiativ för att minska sin miljöpåverkan. Företaget har satt som mål att bli klimatneutralt till 2025 och arbetar mot detta mål genom att minska sin energiförbrukning, använda förnybar energi och öka återvinningsbarheten av sina produkter. Electrolux är också medlem i FN:s Global Compact, som är ett frivilligt initiativ för företag att anpassa sin verksamhet och strategier till tio universella principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och anti-korruption.


Trots företagets ansträngningar att minska sin miljöpåverkan har Electrolux mött kritik från miljögrupper för sin produktion. 2015 anklagade Greenpeace företaget för att använda farliga kemikalier i sina produkter, vilket kan utgöra en risk för både miljön och människors hälsa. Electrolux förnekade anklagelserna och har sedan dess vidtagit åtgärder för att minska användningen av farliga kemikalier i sina produkter.


Trots utmaningarna är Electrolux fortfarande en stark aktör på marknaden för hushållsapparater, med ett gediget rykte för innovation, hållbarhet och kvalitet. År 2020 redovisade företaget en omsättning på 114,5 miljarder SEK (12,6 miljarder USD), med en nettovinst på 4,6 miljarder SEK (512 miljoner USD) (Källa: Electrolux, 2020 årsredovisning). Företaget är väl positionerat för framtida tillväxt, med ett starkt fokus på forskning och utveckling och ett engagemang för hållbarhet.


Källor:


Electrolux. (2020). Electrolux årsredovisning 2020. Hämtad från https://www.electroluxgroup.com/globalassets/investors/reports-presentations/annual-reports/electrolux-2020-annual-report.pdf

Grön fred. (2015). Dirty Laundry: Hängde ut för att torka. Hämtad från https://www.greenpeace.org/international/publication/11904/dirty-laundry-hung-out-to-dry/

FN:s Global Compact. (2021). Deltagare. Hämtad från https://www.unglobalcompact.org/participation/list-of-participants


5 visningar

Comments


bottom of page