top of page

Civil rights act - 1964


Civil Rights Act från 1964 är ett landmärkeslag som bidrog till att stoppa segregation och diskriminering i USA. Denna uppsats kommer att ge en översikt över Civil Rights Act, dess historiska sammanhang, dess inverkan och dess arv. Uppsatsen kommer också att utnyttja relevanta källor för att ge en omfattande analys av denna viktiga lag.


Historiska sammanhang


Civil Rights Act från 1964 undertecknades i lag av president Lyndon B. Johnson den 2 juli 1964. Lagen var kulmen på år av kamp av medborgarrättsaktivister, som hade kämpat för att få ett slut på segregation och diskriminering i USA. Lagen var ett svar på en rad protester och demonstrationer, inklusive den berömda mars mot Washington 1963, som drog över 250 000 människor till landets huvudstad för att kräva medborgerliga rättigheter för alla amerikaner.


Viktiga bestämmelser


Civil Rights Act från 1964 förbjöd diskriminering på grund av ras, färg, religion, kön eller nationellt ursprung i en mängd olika sammanhang, inklusive anställning, offentliga boenden och utbildning. Genom lagen inrättades också Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), som hade till uppgift att utreda och genomdriva klagomål om diskriminering på arbetsplatsen. Dessutom bemyndigade lagen riksåklagaren att väcka talan mot stater eller lokala myndigheter som ägnade sig åt diskriminerande metoder.


Påverkan


Civil Rights Act från 1964 hade en djupgående inverkan på det amerikanska samhället. Det bidrog till att upphöra med segregation och diskriminering på många områden i livet, inklusive utbildning, bostäder och sysselsättning. Lagen banade också vägen för framtida medborgarrättslagstiftning, inklusive Voting Rights Act från 1965 och Fair Housing Act från 1968. Dessa lagar bidrog till att säkra miljontals amerikaners medborgerliga rättigheter och markerade en vändpunkt i kampen för ras- och social rättvisa i USA.


Arv


Arvet från Civil Rights Act från 1964 känns fortfarande i dag. Även om lagen har funnits i mer än 50 år, märks dess inverkan fortfarande i kampen för medborgerliga rättigheter och social rättvisa. Lagen har inspirerat generationer av aktivister och lagstiftare som fortsätter att kämpa för lika rättigheter och möjligheter för alla amerikaner.


Källor


"The Civil Rights Act från 1964." National Archives and Records Administration, www.archives.gov/historical-docs/todays-doc/?dod-date=702


"The Civil Rights Act från 1964." US Department of Justice, www.justice.gov/crt/civil-rights-act-1964


"The Civil Rights Act från 1964." U.S. Representative House, history.house.gov/Historical-Highlights/1951-2000/The-Civil-Rights-Act-of-1964/


"The Civil Rights Act från 1964." National Museum of American History, americanhistory.si.edu/civil-rights-act-1964


"The Civil Rights Act of 1964: A Long Struggle for Freedom." Library of Congress, www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/

8 visningar

Comments


bottom of page