top of page

Brexit


Brexit, förkortning för "British exit", syftar på Storbritanniens beslut att lämna EU. Beslutet fattades genom en folkomröstning som hölls den 23 juni 2016, där 51,9 % av Storbritanniens röstberättigade befolkning valde att lämna EU. Storbritannien lämnade officiellt EU den 31 januari 2020, efter en längre förhandlingsperiod. I den här uppsatsen kommer vi att diskutera orsakerna bakom Brexit, effekterna av Brexit och dess efterdyningar.


Orsaker till Brexit


Beslutet att lämna EU togs inte över en natt. Det var resultatet av olika faktorer som hade bryggt i flera år. Några av anledningarna bakom Brexit inkluderar:


Suveränitet: Många britter ansåg att EU undergrävde deras lands suveränitet genom att införa förordningar och lagar utan deras insatser.


Immigration: Immigration var en viktig fråga i brexitkampanjen. De som var för att lämna hävdade att EU:s politik för rörelsefrihet möjliggjorde okontrollerad migration till Storbritannien, vilket ansträngde offentliga tjänster och pressade ner lönerna.


Ekonomi: Många trodde att Storbritannien skulle ha det bättre ekonomiskt utanför EU, fritt från dess regler och byråkrati.


Effekten av Brexit


Brexit har haft en betydande inverkan på Storbritannien, EU och världen. Här är några av effekterna:


Ekonomisk påverkan: Storbritanniens ekonomi har påverkats av Brexit. Pundet har fallit avsevärt sedan folkomröstningen och den ekonomiska tillväxten har avtagit. Det har också skett en nedgång i företagsinvesteringar på grund av osäkerhet kring Brexit.


Politisk påverkan: Brexit har orsakat politisk oro i Storbritannien, med flera förändringar i ledarskap och en ökning av nationalism. Det har också ansträngt förhållandet mellan Storbritannien och EU.


Social påverkan: Brexit har orsakat splittring inom Storbritannien, med många människor som känner att deras röster inte hörs. Det har också skett en ökning av hatbrott och intolerans mot invandrare.


Brexit efterspel


Brexit har inte varit en smidig process, och dess efterdyningar märks fortfarande. Storbritannien och EU förhandlar fortfarande om sina framtida relationer, inklusive handels- och invandringspolitik. Här är några av utvecklingen i efterdyningarna av Brexit:


Handelsförhandlingar: Storbritannien och EU har förhandlat om sin framtida handelsrelation sedan 2020. Förhandlingarna har varit utmanande, där båda sidor har kämpat för att komma överens om frågor som fiskerättigheter, statligt stöd och tvistlösning.


Immigration: Storbritannien har implementerat ett nytt immigrationssystem, som sätter stopp för den fria rörligheten och kräver att EU-medborgare ansöker om visum. Detta har skapat oro för företag som är beroende av EU-arbetare.


Nordirland: Brexit har orsakat särskilda utmaningar i Nordirland, som delar gräns med Republiken Irland, en EU-medlem. Storbritannien och EU har kommit överens om ett protokoll som undviker en hård gräns, men det har orsakat vissa störningar.


Källor:


BBC Nyheter. (2021, 1 januari). Brexit: Vad hände? Hämtad från https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887


Väktaren. (2021, 24 februari). Brexit: Vilka är de största utmaningarna som Storbritannien och EU står inför? Hämtad från https://www.theguardian.com/politics/2021/feb/24/brexit-what-are-the-biggest-challenges-facing-the-uk-and-eu


CNBC. (2021, 27 januari). Brexits inverkan på den brittiska ekonomin i fem diagram. Hämtad från https://www.cnbc.com/2021/01/27/brexits-impact-on-the-uk-economy-in-five-charts.html


Politico. (2021, 9 februari). Hur Brexit förändrade Storbritannien. Hämtad från https://www.politico.eu/article/how-brexit-ch

18 visningar

Comments


bottom of page