top of page

Augusto Pinochet - Chiles brutala diktator


Augusto Pinochet var en chilensk militärofficer och politiker som tjänstgjorde som Chiles president 1973 till 1990. Pinochet kom till makten efter att ha lett en kupp mot den demokratiskt valda regeringen Salvador Allende 1973. Hans regim präglades av kränkningar av mänskliga rättigheter, bl.a. tortyr, försvinnanden och utomrättsliga mord. I den här uppsatsen kommer vi att undersöka Augusto Pinochets liv och arv.


Tidigt liv och militär karriär


Augusto Pinochet föddes den 25 november 1915 i Valparaiso, Chile. Han gick på Militärakademin i Santiago och började sin militära karriär 1936. Pinochet tjänstgjorde i ett antal militära och diplomatiska befattningar innan han 1973 steg till generalen.


Kupp och presidentskap


Den 11 september 1973 ledde Pinochet en kupp mot Salvador Allendes demokratiskt valda regering. Allende dog under kuppen och Pinochet tog makten som chef för en militärjunta. Pinochet avbröt konstitutionen, upplöste den lagstiftande församlingen och förbjöd politiska partier och fackföreningar. Han genomförde en rad ekonomiska reformer, inklusive privatisering av statsägda industrier och minskade statliga utgifter.


Pinochets regim präglades av kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive tortyr, försvinnanden och utomrättsliga mord. Pinochets regering riktade sig mot politiska dissidenter, arbetarledare och alla som uppfattades som ett hot mot regimen. Tusentals människor dödades eller försvann under Pinochets presidentskap, och tiotusentals fängslades och torterades.


Motståndet mot Pinochets regim växte under hela 1980-talet, både nationellt och internationellt. 1988 tvingades Pinochet hålla en folkomröstning om sitt presidentskap. I folkomröstningen frågade chilenarna om de ville att Pinochet skulle fortsätta som president i ytterligare åtta år. Folkomröstningen besegrades och Pinochet tvingades avgå som president 1990.


Efter sitt presidentskap förblev Pinochet en kontroversiell figur i chilensk politik. Han stod anklagad för brott mot mänskliga rättigheter och arresterades 1998 när han besökte London. Han satt i husarrest i Storbritannien i flera år innan han släpptes av medicinska skäl. Pinochet återvände till Chile 2000, där han stod anklagad för korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Han dog 2006 i husarrest.


Arv


Pinochets arv är fortfarande kontroversiellt i Chile och runt om i världen. Supportrar ser honom som en patriot som räddade Chile från kommunismen och genomförde ekonomiska reformer som ledde till ekonomisk tillväxt. Kritiker ser honom som en diktator som kränkte mänskliga rättigheter och förstörde Chiles demokrati. Arvet från Pinochets regim fortsätter att forma chilensk politik och samhälle.


Källor:


"Augusto Pinochet." Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Augusto-Pinochet

"Augusto Pinochet: Ett arv av diktatur och ekonomiska reformer." BBC News, 10 december 2019. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50723907

"Chile: Pinochet-åren." Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/1998/10/06/chile-pinochet-years

"Augusto Pinochets död: Hur chilenare ser på hans arv." Al Jazeera, 10 december 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/12/10/augusto-pinochets-death-how-chileans-view-his-legacy

27 visningar

تعليقات


bottom of page