top of page

Attacken av Pearl Harbor


Den japanska attacken mot Pearl Harbor var en avgörande händelse i modern världshistoria. Den 7 december 1941 genomförde japanska flygplan en överraskningsbombning mot den amerikanska flottbasen i Pearl Harbor, Hawaii. Attacken resulterade i massiv förstörelse av amerikanska fartyg och flygplan, och tusentals offer. Denna händelse markerade USA:s inträde i andra världskriget, och det är fortfarande en av de mest betydande militära attackerna i USA:s historia.


Det japanska beslutet att attackera Pearl Harbor drevs av flera faktorer. För det första försökte Japan utöka sin inflytandesfär i Stillahavsområdet och ansåg att USA utgjorde ett betydande hot mot dess ambitioner. För det andra stod Japan inför ett oljeembargo infört av USA, vilket hade en stor inverkan på dess ekonomi och militära operationer. Slutligen såg japanerna en möjlighet att slå till mot den amerikanska Stillahavsflottan och neutralisera den som ett potentiellt hot, och därigenom köpa tid för att konsolidera sina territoriella vinster i Stilla havet. Japanerna trodde att en snabb och avgörande seger skulle tvinga USA att förhandla fram en gynnsam fredsuppgörelse och acceptera Japans dominerande ställning i Asien.


Attacken mot Pearl Harbor utfördes med enastående precision och effektivitet. Det japanska flyganfallet, som inleddes från sex hangarfartyg, överraskade den amerikanska Stillahavsflottan. Den amerikanska militären överrumplades och skadorna på flottan var allvarliga. Förutom förstörelsen av åtta slagskepp, resulterade attacken också i förlusten av nästan 200 flygplan och döden av 2 403 amerikaner.


Det finns flera saker som talar för att USA visste om attacken i förväg. Dels därför att man långt innan hade knäckt den japanska koden ( Och man visste om att en attack var på väg) , dels därför att man behövde en anledning att ge sig in i kriget ( de flesta amerikaner innan attacken var emot ) och dels därför att alla nyare krigsfartyg inte var vid Pearl Harbor då attacken ägde rum.


Attacken mot Pearl Harbor fick långtgående konsekvenser. USA sattes igång och förklarade omedelbart krig mot Japan. Detta ledde till att USA gick in i andra världskriget på de allierades sida och markerade början på USA:s inblandning i konflikten. Attacken spelade också en betydande roll för att forma USA:s framtid, eftersom den ledde till att landet uppstod som en supermakt i efterkrigsvärlden.


Sammanfattningsvis var den japanska attacken mot Pearl Harbor en betydande händelse i världshistorien. Det markerade början på USA:s inblandning i andra världskriget och fick långtgående konsekvenser som formade krigets gång och USA:s framtid.


Källor:


"Pearl Harbor Attack." History.com, A&E Television Networks, 2009, www.history.com/topics/world-war-ii/pearl-harbor.

"Attacken mot Pearl Harbor." National Park Service, USA:s inrikesdepartementet, www.nps.gov/valr/learn/historyculture/the-attack-on-pearl-harbor.htm.

"Attacken mot Pearl Harbor." National World War II Museum, www.nationalww2museum.org/war/articles/attack-pearl-harbor.44 visningar

Comments


bottom of page