top of page

Anders Celsius - En stor svensk vetenskapsmanAnders Celsius var en svensk astronom, fysiker och matematiker som är mest känd för att utveckla temperaturskalan Celsius, som används flitigt i vetenskapliga och vardagliga miljöer. Han föddes den 27 november 1701 i Uppsala, Sverige, och dog den 25 april 1744 i Stockholm, Sverige.


Celsius var son till en matematikprofessor vid Uppsala universitet, där han också studerade. Han blev senare professor i astronomi vid samma institution. 1733 invaldes han i Kungliga Vetenskapsakademien, och han utnämndes 1740 till direktör för Stockholms observatorium.


Ett av Celsius viktigaste bidrag till vetenskapen var utvecklingen av Celsius-temperaturskalan, även känd som Celsiusskalan. Före Celsius arbete baserades temperaturmätning på olika inkonsekventa skalor, och det fanns ett behov av en standardiserad temperaturskala som kunde användas av forskare. År 1742 föreslog Celsius en temperaturskala baserad på 100 grader mellan frys- och kokpunkten för vatten, där 0 grader representerar fryspunkten och 100 grader representerar kokpunkten. Denna skala vändes senare av Vetenskapsakademien, så att 0 grader representerade kokpunkten och 100 grader representerade fryspunkten. Denna är nu känd som Celsius-skalan, och den används i stor utsträckning över hela världen som en standardtemperaturmätning.


Utöver sitt arbete på temperaturskalan gjorde Celsius viktiga bidrag till astronomi och matematik. Han var särskilt intresserad av studierna av stjärnorna och mätningen av deras positioner, och han gjorde observationer av norrskenet och planeternas rörelser. Han arbetade också med matematiska problem, som att hitta lösningar på ekvationer med mer än en okänd variabel.


Celsius arv sträcker sig bortom hans vetenskapliga bidrag, eftersom Celsius temperaturskalan används i många aspekter av vardagen, från matlagning och bakning till väderprognoser och medicinska temperaturmätningar. Enheten för temperatur, "grad Celsius", är namngiven till hans ära, och han är ihågkommen som en av pionjärerna inom modern temperaturmätning.


Sammanfattningsvis var Anders Celsius en begåvad och inflytelserik vetenskapsman som gjorde viktiga insatser inom områdena astronomi, matematik och fysik. Han är mest känd för att ha utvecklat Celsius-temperaturskalan, som idag används flitigt som standardtemperaturmätning. Han fortsätter att bli ihågkommen som en pionjärfigur i vetenskapens historia.


Källor:

•S.O Seriens bok - Historia av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai

•A History of world societies av John P. Mckay m.flera.

•World History (A new perspective) av Clive Ponting

•Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

23 visningar

Comments


bottom of page