top of page

Alfa Laval


Alfa Laval är ett svenskt företag som grundades 1883 av Gustaf de Laval, som uppfann gräddseparatorn. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, och har verksamhet i över 50 länder världen över. Alfa Laval är specialiserat på industri- och marinteknik och tillhandahåller utrustning och tjänster för värmeöverföring, separation och vätskehantering.


Alfa Lavals produktlinje inkluderar värmeväxlare, separatorer, pumpar, ventiler och annan vätskehanteringsutrustning. Företagets värmeväxlare används i en mängd olika applikationer, inklusive uppvärmning, kylning och överföring av värme i en rad olika industrier, såsom mat och dryck, kemikalier och VVS. Alfa Lavals separatorer används för att separera vätskor och fasta ämnen och är särskilt användbara inom livsmedels- och dryckesindustrin för att separera grädde från mjölk.


Utöver sina produkter tillhandahåller Alfa Laval även tjänster som underhåll, reparation och uppgraderingar av sin utrustning. Företagets globala nätverk av servicecenter och servicetekniker gör att det kan ge snabb och effektiv support till kunder över hela världen.


Alfa Laval har en lång historia av innovation och har konsekvent utvecklat nya produkter och teknologier för att möta sina kunders föränderliga behov. Under de senaste åren har företaget fokuserat på hållbarhet och energieffektivitet och har utvecklat produkter och tjänster för att hjälpa kunder att minska sin energiförbrukning och sänka sitt koldioxidavtryck.


Trots utmaningarna från covid-19-pandemin har Alfa Laval förblivit finansiellt stark, med dess aktiekurs som konsekvent överträffat marknaden. År 2020 var företagets nettoomsättning 31,9 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på 11,5 %. Samma år tillkännagav Alfa Laval också planer på att investera 2 miljarder SEK i forskning och utveckling under de kommande fem åren, vilket ytterligare visar sitt engagemang för innovation och tillväxt.


Sammanfattningsvis är Alfa Laval ett väletablerat och framgångsrikt industri- och marinteknikföretag, med ett starkt rykte för innovation, hållbarhet och kundsupport. Med en global närvaro och ett engagemang för fortsatt tillväxt och investeringar är Alfa Laval väl positionerat för att fortsätta sina framgångar i många år framöver.


Källor:


Alfa Lavals webbplats: https://www.alfalaval.com/

Alfa Lavals årsredovisning 2020: https://www.alfalaval.

17 visningar

Kommentare


bottom of page