top of page

Adolf Hitler och nazismen

Adolf Hitler var en tysk politiker och ledare för nazistpartiet. Han kom till makten som Tysklands förbundskansler 1933 och senare Führer 1934. Under sin diktatur 1933 till 1945 inledde han andra världskriget i Europa genom att invadera Polen i september 1939. Han var nära involverad i militära operationer under hela kriget och var centrala för utövandet av Förintelsen.


Hitlers barndom

Hitler föddes den 20 april 1889 i Österrike. Hitlers mor – Klara Hitler var väldigt överbeskyddande när det gäller Adolf, eftersom 4 av Adolfs Hitlers syskon dött när de var väldigt små. Hitlers pappa Alois, var ofta berusad och slog ofta Hitler som barn. Han var en stark Österrikisk nationalist. Hitler hade det väldigt svårt i skolan. Både rent akademiskt och med att skaffa vänner. Först ville Hitler bli en katolsk präst, men detta skulle förändras när hans bror Edmund i mässlingen dog år 1900. Hitler flyttade då till Linz, där han började på gymnasiet. Hitler fick ett väldigt bra intryck av hans historielärare Leopold Pötsch som var en väldigt stark tysk nationalistisk. Hitlers dröm? Att bli en framgångsrik konstnär. Han avslutade därför sina studier, redan som 16 åring. Hitler försökte länge att komma in på konstskola i Wien men blev nekad. Duktig på att måla hus och naturlandskap, men inte människor.


Hitler fick nu istället leva som uteliggare och arbetslös! Hitler tog några små jobb och sålde några tavlor men var på det stora hela väldigt fattig och bara väntade på att något skulle förändra hans liv till det bättre. Hitler hade tidigt förlorat sin fader (år 1903, som han avskydde) men det tog väldigt hårt på honom när modern senare (år 1907) dog i cancer.

Hitler blev deprimerad och fick olika typer av ångest attacker.

Tiden som soldat

1914 startade Österrike och Serbien det s.k. första världskriget. Hitler precis som de flesta andra på gatorna blev glada av beskedet .Hitler valde att gå med i den tyska armén. Under sin tid i armén blev Hitler befordrad till korpral, precis som Mussolini. Han fick flera utmärkelser, bl.a. det s.k. Järnkorset två gånger . Han var enligt många orädd och alltid villig att offra sig för landet och sina kamrater. Hitler hade alltid varit nationalist, men många historiker menar att detta förstärktes under hans tid i armén. År. 1918 så skadas Hitler under ett anfall. Han blir förblindad av senapsgas och måste åka till ett tyskt sjukhus. Samma år, blir det vapenvila och Tyskland erkänner sig besegrade. Efter att ha tjänstgjort i den tyska armén under första världskriget gick Hitler med i det tyska arbetarpartiet, som senare döptes om till nazistpartiet.Tiden som politiker

Efter 1919 så blev Tyskland en republik med allmänrösträtt. Det fanns ett stort missnöje bland det tyska folket när det gällde Versailles freden och dess hårda och orättvisa villkor- Detta gjorde det lätt för extrempartier så som tyska arbetarpartiet och kommunistpartiet att växa. Hitler tog förlusten av första världskriget väldigt hårt. Precis som många andra tyskar såg han inte Tyskland som förlorare och skyllde istället förlusten på kommunisterna och judarna. Kommunisterna främst pga. att de hade försökt tagit makten i Tyskland och judarna därför att de hade alldeles för stort inflytande över bankerna och andra maktpositioner i landet. Hitler såg därför dem som det största hotet mot det tyska riket.


Ekonomin förvärrades i Tyskland

På kort tid blev läget allt sämre i Tyskland. Tyskland kunde inte ens betala räntan på det stora krigsskadeståndet. Pengarna blev i princip värdelösa och folk kunde inte ens köpa mat. Hitler gjorde sig tidigt känd för sina starka åsikter och sin skicklighet som talare. Hitler passade perfekt in i partiet och många lyssnade eftersom de delade Hitlers hat mot Versaillesfreden, kommunisterna och judarna. Hitlers popularitet ökade hela tiden och när han fick chansen att ta över makten i partier så tog han den och blev partiets nye ledare ”fürher” (1921).


Nazisternas ideologi

Hitler var väldigt inspirerad av fascismen. Våld bör användas för politiska syften.

Propaganda för ökad populariten. En stark ledare (diktator) behövdes för att styra landet. Skillnaden? Rastänket och den stora antisemitismen (hatet mot judar). Enligt Hitler så var det de nordiska raserna, däribland tyskarna som borde styra världen, inte romarna. Dessa kallades också för arier – De kännetecknas av att vara vita, långa, blonda, blåögda, starka. Hitler ville skapa ett nytt stortyskland ( Ett s.k. tredje tusenårigt rike ) .


Hitlers plan för att ta över makten - Ölkällkarkuppen

Hitler vill snabbt ta makten precis som Mussolini och Lenin gjort tidigare. Han skapade därför SA (Stromtrupperna), hans egen privata armé. Hitler försökte sedan att göra en s.k. statskupp (1923) tillsammans med bl.a. Hermann Göring och 2000 andra nazister. Kuppen misslyckades dock och Hitler blev dömd för landsförräderi.


Hamnade i fängelse - Skrev Mein Kamf

Hitler fick totalt 5 år i fängelse (landsberg), men kunde bli frigiven efter bara 9 månader om han skötte sig. Under tiden skrev han boken Mein kampf (Min kamp) där han beskriver sitt liv, sina drömmar och visioner för det framtida Tyskland han har tänkt styra över.


Demokrati - Hitlers väg till makten

Efter statskuppen så började den tyska ekonomin att återhämta sig. Socialdemokraterna började få ökat stöd och det såg ut som att Hitlers tid var förbi.Nazisterna fick enbart 2,6 % av rösterna i riksdagen. Börskraschen 1929 kom dock och det skulle bli Hitlers räddning. Den stora depressionen ledde till massarbetslöshet, företag som gick i konkurs och att valutan blev värdelös igen!


Hitler utnämndes till Tysklands förbundskansler 1933 och befäste snabbt makten genom att använda bemyndigandelagen för att anta lagar utan riksdagens godkännande. Han genomförde en politik som syftade till att utrota det judiska folket, känd som "den slutliga lösningen", vilket resulterade i att cirka 6 miljoner judar dog under Förintelsen. Hitler fortsatte också med territoriell expansion, invaderade Polen 1939 och startade en massiv militär kampanj över hela Europa.


Hitlers aggressiva utrikespolitik och brutala taktik ledde så småningom till Tysklands nederlag i andra världskriget. I april 1945, när de allierade styrkorna stängde in på Berlin, begick Hitler självmord i sin bunker. Nürnbergrättegångarna, som hölls efter kriget, dömde flera högt uppsatta nazistiska tjänstemän för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.


Adolf Hitlers arv är ett arv av terror och grymheter. Han anses allmänt som en av de mest onda gestalterna i historien, ansvarig för att starta andra världskriget och massutrotningen av judar och andra minoritetsgrupper. Minnet av Förintelsen fungerar som en varning för farorna med extremism och behovet av att gardera sig mot tyranni och folkmord.


Sammanfattningsvis var Adolf Hitlers inverkan på världshistorien djupgående och förödande. Han tog sig till makten genom sin karisma och förmåga att manipulera det tyska folket, men hans aggressiva utrikespolitik och brutala taktik ledde till Tysklands nederlag i andra världskriget. Minnet av Förintelsen fungerar som en bestående påminnelse om de fasor som kan bli resultatet av extremism och hat.


Källor:

•A History of World Societies av John P Mckay m.flera.

•World History (A new perspective) av Clive Ponting

•Perspektiv på historien av Lars, Hans ochÖrjan Nyström

•S.O.S Historia ämnesbok av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Tordai

•Historiens onda män Säsong 1 - Avsnitt 5: Adolf Hitler

•Warlords: Hitler vs Stalin (WW2 Leaders Documentary) | Timeline

•Adolf Hitler's Early Years | Hitler: Germany's Fatal Attraction | Reel Truth History Documentaries

•The Great Depression After The 1929 Financial Crash | Impossible Peace | Timeline

•Himmler's INSANE Reason for Recruiting non-Germans in the Waffen-SS

•The Nazis’ Deep Web of Secrets | Secrets of War | Timeline -

•The Real Adolf Hitler | Secrets of War | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=Zkuie9RDSLo&list=WL&index=3

•Heinrich Himmler Documentary - Biography of the life of Heinrich Himmler - https://www.youtube.com/watch?v=wcaucUtuiTw&list=WL&index=8

•How Hitler Built The Nazi Party's Brand | Hitler's Propaganda Machine | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=fimW4tTwFCY&list=WL&index=106

Hermann Goering: The Head of the Luftwaffe - )

•Adolf Hitler - The Rise of a Fanatical Führer - https://www.youtube.com/watch?v=m1vXAPxPmL8&list=WL&index=7

•Charles Darwin Biography: Evolution and Religion - https://www.youtube.com/watch?v=9VFxefR23EY&list=WL&index=9

•Why Did The German People Choose Hitler? | Hitler's Propaganda Machine | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=vIu3k1hmfGc&list=WL&index=41

•Propaganda: Konsten att sälja en lögn ( Dokumentär på SVT )

•How The "Hinge Years" Led To Second World War | Titans Of The Century | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=1M1IeHl_N5s&list=WL&index=300&t=3s

•Why World Peace Failed After WWI | Total War | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=bd8bS6yGOXI

•The Big Three: Inside The Tense WW2 Alliance | Titans Of The 20th Century | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=HurvvBWjAQo

•How The Nazi Party Began | Germany's Fatal Attraction | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=obtlPomREiY

•The Closest The Allies Came To Losing WW2 | Titans Of The 20th Century | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=NJLz6VnuHtQ

•A Closer Look At Hitler's Inner Circle | Germany's Fatal Attraction | Timeline - https://www.youtube.com/watch?v=JJAUB2rUgO0

•Countdown to War GERMANY: How the Nazis Prepared for WWII - https://www.youtube.com/watch?v=w928VjNJYAc&ab_channel=Warographics

21 visningar
bottom of page