top of page

Demokratins historia

Här får du en introduktion till demokrati. Hur demokratin startade och utvecklades från antikens grekland fram till idag.“Ordet demokrati k—ommer från det grekiska ordet demos som betyder folk och kratos som betyder styre. Tillsammans bildar de ordet, folkstyre.


Antikens Grekland - Alla får vara med, eller?


—Demokrati utgår ifrån grundtanken, att hela folket skall styra gemensamt. Alla skall kunna vara med och påverka i samhället och ta del av de beslut som fattas. —Många historiker brukar säga att grekerna var först med demokrati för cirka 3000 år sedan. De lottade ofta om vilka som skulle styra och turades om att fatta beslut. Atenarna körde också på en sorts direkt demokrati, där alla atenska fria män fick räcka upp händerna, när olika beslut skulle fattas.


—Idag så får ju alla över 18 år, rösta i val. Både män & kvinnor, såväl rika som fattiga. Förr i tiden i antikens Grekland så fick bara män som var medborgare över 20 år rösta, kvinnor, invandrare & slavar hade inget att säga till om.— 40.000 hade rösträtt, men ungefär 6.000-8.000 kom på de politiska mötena. Man samlades var 9:e dag, på ett torg i staden som hette agora.


Vad bestämde man?


—Vilka lagar man skulle ha, om man skulle gå i krig eller inte osv. —Om någon person i staden Aten fick allt för stor makt, kunde han eller hon bli landsförvisad i upp till tio år.

—Alla fick skriva ner den person de tyckte hade störst makt på en lerskiva. Fick man ett visst antal röster, då var det bara att packa väskorna och sticka därifrån.


Romarna


—Romarna tog över mycket från grekerna, bland annat deras sätt att styra. De valde dock att göra om systemet lite och blev istället, en s.k. republik. En sorts folkvald demokrati, skulle man kunna säga. Männen fick rösta fram de män som de vill se som politiska representanter, s.k. centurior.


—De man fick rösta på var ofta de rikaste och förmögnaste i Rom. Dessa kunde ju köpa röster av folket. —Representanterna kunde sedan bestämma vilka två som skulle få extra makt, de blev s.k. konsuler. De styrde senaten (representanthuset) tillsammans och fick makten att styra i ett år.


—Konsulerna började ibland att bråka, vilket ofta ledde till krig. Bland annat så började Pompej att bråka med Ceasar om total makt, en kamp som Ceasar vann och utnämnde då sig själv till ensam härskare, en sorts diktator. —Julius Ceasar försökte att förändra systemet. Han ville att fler av de erövrade folken skulle få vara med och bestämma, bl.a. kelterna. Han ville också se fler av Roms fattiga och medelklass i senaten. —Detta gillade inte de rika styrande familjerna i Rom. Brutus, tillsammans med en massa andra centurior, dödade därför Ceasar på senatens marmorgolv!


—Hans adoptivson valde att hämnas på de styrande familjerna i Rom. Det blev ett blodigt krig, där Octavius Ceasar (senare kallad Augustus) stod som segrare. Rom blev nu ett kejsardöme. År. 476 gick Romarriket under och medeltiden börjar!


Medeltiden


Efter Romarrikets kollaps så fanns det i princip, inga demokratier i världen i mer än 1000 år. Kungar hade nu den största politiska makt. Kungastyre brukar också kallas för absolut monarki eller envälde. —Trots att världen styrde av kungar så fick folket ändå rätt stor makt i vissa länder. Ett sådant land var Island där världens första parlament kom till, det hette Alltinget och kom till år. 930.


—I Sverige så hade vi också ting. Där löste man olika typer av konflikter, skaffade fram nya lagar & regler och kunde t.o.m. välja kung. De skulle man fortsätta med ända fram till Gustav Vasa:s tid.


De moderna demokraterina - USA och Frankrike


—USA var det första landet att bli demokratiskt, efter Romarriket. Det blev man redan 1787, under det amerikanska frihetskriget mot Storbritannien. —Franska revolutionen inträffade år. 1789 och då gjorde sig människorna fria från kungen. De höll de första franska valet år. 1792 och då hade varje man var sin röst!


—Under 1800-talet så försökte folket i flera länder att ta makten från kungen. Ibland blev det revolution, ibland inte men folket fick allt mer makt i allt fler länder.


När fick kvinnor rösträtt?


—Kvinnor kunde rösta i Sverige, redan 1718. Då både män och kvinnor för första gången fick rösträtt i Sverige, men det var bara de rika som fick denna rösträtt. Så många fler män än kvinnor hade denna rösträtt, eftersom de hade mer pengar. —Lika rösträtt för män och kvinnor inträffade först i Nya Zeeland, år. 1893, följt av Australien år. 1902.


—Under 1800-talet så blev de flesta av Europas länder demokratiska och även kvinnor fick i flera länder samma rösträtt som män. I Sverige fick alla män rösträtt 1918 och kvinnorna 1919.


Demokrati tar över i världen


—Under 1900-talet så började allt fler länder som tidigare varit kolonier att gå över från diktaturer till demokratier. Med Sovjetunionsfall 1991 så var majoriteten av världens länder nu demokratier.


En oroväckande trend

—Efter 2015 började dock en oroväckande trend i världen att gå mer mot diktatur, istället för mer demokrati.


Tydliga exempel

—Burma

—Kambodja

—Turkiet – Erdogan ( Fängslande av oliktänkande m.m.)


De mindre tydliga exemplen

—Frankrike ( Staten avgör vad som är fake news )

—Sverige ( Snart en egen version av Google, förändring av yttrande frihet, begränsning av offentlighetsprincipen)

Ryssland ( Putin kan sitta kvar på obestämd tid? )

USA ( Trump har många gånger hotat media )


Framtidens slagfält

—Internet – Vem skall kontrollera innehållet?

—Rymden – Vilka äger den? Vilka lagar & regler bör gälla?


Vidare diskussion

—Tycker du att Aten var demokratiskt?

—Vad tycker du om att de mäktigaste i Aten kunde bli landsförvisade? Borde vi ha samma system idag? Varför / varför inte?

—Vad tyckte du om Julius Ceasar? Var han en diktator eller inte?

—Om du måste välja mellan grekernas direkt demokrati och romarnas representativa demokrati, vilket system skulle du välja och varför?

—Vad tycker du om den demokratiska utvecklingen i världen idag?

—Vilka faror mot demokratin ser du?

—Hur tror att det kommer bli i framtiden?


Källor

—Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström.

—S.O.S Historia ämnesbok av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai.


Om du istället vill lyssna på mig, istället för att läsa, klicka isåfall på denna: https://www.youtube.com/watch?v=a1WgmoxJ4uQ&t=830s ( Demokratins historia )

251 visningar

Comments


bottom of page