top of page

Hur mäter vi klimatförändringar?

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om olika sätt att mäta temperatur och se skillnader i vårt klimat, det man också kallar för klimatförändringar. Så vill du veta mer om detta, då har du kommit rätt!
Från mitten av 1800-talet finns faktiskt någorlunda täckande geografiska observationer av temperaturen. [1] Grunden för modellering av klimat och väder lades redan på 1920-talet av Lewis Fry Richardson. Tack vare databaserade beräkningsmodeller kan man därför simulera klimatets variationer idag.[2] Tillgången på klimatdata har dock länge varit väldigt sparsam och begränsad. Det är främst under 1800 och 1900-talet som vi med säkerhet har börjat kunna studera klimatet och dess klimatvariationer. [3]

Genom att granska djuphavssediment, geologiska avlagringar, isborrkärnor m.m., kan vi idag skapa en någorlunda bra bild över hur klimatet sett ut tidigare. Vi kan idag med hjälp av datorer och satelliter hålla koll på vädret men det har inte alltid varit lika lätt.[4]

1960

Under den här tiden så fanns det inte datorer. Man använde sig istället av mättstationer, historiska dokument, tittade på djur och växtlämningar, isborrkärnor, djuphavssediment osv. för att skapa sig en bild av tidigare klimatvariationer.[5] Under slutet av 1950-talet och början av 60-talet så utvecklades dock numeriska modeller, som skulle hjälp oss att kunna beräkna känsligheten hos vårt klimat och man räknade bl.a. ut vad som skulle kunna hända om koldioxidhalten fördubblades men modellerna var väldigt enkla.[6]

I slutet av 1960-talet så började man använda sig mycket av satelliter som kunde snabbt ge en bra överblick av världens klimat.[7] Instrumentering och observationer från Satelliter, utvecklades tack vare de första meteorlogiska observationerna från Explorer VII som skjuts upp redan 1959 och trios I som skjuts upp 1960.[8]

1990

Fram till 1990-talet så blev vi allt bättre på att få fram kunskap om klimatvariationer. Vi använde oss nu allt mer av isborrkärnor.[9] Mellan 1989 och 1992 så genomfördes European Greenland Ice Core Project, då man borrade upp en över 3000 meter lång isborrkärna. Denna gjorde att man kunde få vetskap om de senaste 100 000 årens klimatvariationer och med större säkerhet än någonsin tidigare, kunna fastställa tidigare klimatvariationer. [10]

2010

Dagens klimatmodeller så kallade GCM:s (klimatmodeller) körs på kraftfulla datorer, som ger oss en tredimensionell bild av klimatet. De är utvecklade för att ge oss storskaliga prognoser om vädret, inte regionalt. Till detta använder vi oss precis som tidigare av mättstationer men också i allt högre grad av satelliter. För att undersöka tidigare klimatvariationer använder vi oss precis som tidigare av isborrkärnor och djuphavssediment. Vi har dock blivit betydligt bättre på att använda oss av pollenanalyser.[11]

Mina källor

[1] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 9 [2] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 159 [3] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 91 [4] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 96-100 [5] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 88 [6] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 22 [7] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 128 [8] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 22 [9] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 93 [10] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 17 [11] Bogren, Jörgen m.flera. Klimatförändringar, sid. 93
59 visningar

コメント


bottom of page