top of page

Den babyloniska fångenskapen


Den babyloniska fångenskapen är en betydelsefull händelse i judisk historia som inträffade under det sjätte århundradet f.Kr.


Historien om den babyloniska fångenskapen


Den babyloniska fångenskapen, även känd som den babyloniska exilen, syftar på den period i judisk historia då ett stort antal judar tvingades leva i fångenskap i Babylon. Det babyloniska riket, under kung Nebukadnessar II:s styre, erövrade kungariket Juda 597 fvt och förstörde det första templet i Jerusalem. Babylonierna deporterade sedan många av det judiska folket till Babylon, där de tvingades leva som landsflyktiga.


Judarna förblev i fångenskap i Babylon i 70 år, tills det persiska riket under Kyros den store erövrade Babylon 539 fvt. Kyros tillät det judiska folket att återvända till sitt hemland och återuppbygga templet i Jerusalem.


Betydelsen av den babyloniska fångenskapen


Den babyloniska fångenskapen hade en betydande inverkan på judisk historia och kultur. Under sin tid i Babylon stod det judiska folket inför många utmaningar, inklusive att anpassa sig till en ny kultur, språk och religion. Men de kunde behålla sin identitet som folk och sin tro på Gud.


Ett av de viktigaste resultaten av den babyloniska fångenskapen var utvecklingen av de judiska skrifterna. Under sin tid i fångenskap skrev och sammanställde de judiska skriftlärda många av de texter som nu ingår i den hebreiska bibeln, inklusive Daniels, Hesekiels böcker och delar av Jeremias böcker och Psalmer. Dessa texter återspeglar det judiska folkets kamp och erfarenheter under deras tid i Babylon och deras hopp om återlösning och återupprättelse.


Den babyloniska fångenskapen hade också en bestående inverkan på judisk tillbedjan och religiös utövning. Efter att ha återvänt till Jerusalem kunde det judiska folket återuppbygga templet och återställa sin tillbedjan. Men de antog också nya seder och traditioner som de hade lärt sig under sin tid i Babylon. Dessa inkluderade utvecklingen av synagogor och användningen av det arameiska språket i bön och religionsstudier.


Slutsats


Den babyloniska fångenskapen var en viktig händelse i judisk historia som hade en bestående inverkan på judisk kultur, religion och identitet. Under sin tid i fångenskap stod det judiska folket inför många utmaningar, men de kunde behålla sin tro och identitet som folk. Den babyloniska fångenskapen ledde också till utvecklingen av de judiska skrifterna och antagandet av nya religiösa sedvänjor och traditioner. Sammantaget är den babyloniska fångenskapen ett bevis på det judiska folkets motståndskraft och tro.


Källor:


"Babylonisk fångenskap." Encyclopedia Britannica, www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity.

"Babylonisk fångenskap." Jewish Virtual Library, www.jewishvirtuallibrary.org/babylonian-captivity.

"Babylonisk exil." Bible Odyssey, www.bibleodyssey.org/en/places/related-articles/babylonian-exile.

Miller, Stephen R. Den kompletta guiden till Bibeln. Barbour Publishing, Inc., 2010.

276 visningar

Commentaires


bottom of page