top of page

Det glada 20-talet och börskraschen 1929

Här kommer en text som handlar om det glada 20-talet och börskraschen som kom år. 1929.Sammanfattning

Tiden efter första världskriget skulle bli både bra och dålig för många människor. Först så steg både i Europa och USA konsumtionen och välståndet. Framtidstron efter första världskriget var hög, men till slut skulle det roliga ta slut med 1929 års börskrasch som skulle resultera i såväl massarbetslöshet, som en rad diktaturer i länder så som Tyskland och Italien.


Efter första världskriget

Världen pustade ut och framtidstron ökade! Eftersom USA klarat sig och haft deras industri i full gång, så höjdes också deras välstånd enormt. Överallt växte städer och fabriker upp. Man pratade om USA som the land of dream eller The amercian dream. Tack vare Henry Ford och hans geniala rullande bandet metod, ökade produktionen i fabrikerna rejält. I takt med att välståndet och produktionen steg så började allt fler amerikaner att bli förmögna. Folk började prata om 20-talet som det glada 20-talet.


Problem i Tyskland

Tyskland däremot hade svårt att betala tillbaka krigsskadeståndet från första världskriget. I den s.k. Versaillesfreden så hade ju man ju bestämt att Tyskland skulle betala för allting som hade förstörts under hela kriget, vilket var flera miljarder guldmark. År. 1923 så blev därför valutan i Tyskland helt värdelös.Det var t.o.m. billigare att torka sig i röven med sedlar än papper. Många barn lekte med sedelbuntar, istället för klossar. Många människor i Tyskland blev arbetslösa som följd och partier som tidigare fått få röster, kunde nu bli stora ( Tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet som ett exempel ). Mellan åren 1924-1929 så lugnade det dock ner sig i Tyskland. Industrierna och ekonomin började att gå bättre igen. Framtidstron blev positiv igen!


USA – Innan börskraschen

"Ingen amerikansk kongress som någonsin församlats har när man överblickar landet sett ett mer glädjande framtidsperspektiv än det vi skådar just nu" - President Calvin Coolidge den 4 december 1928.


Hobsbawm menar att Calvin var helt oförberedd på den kris som bara ett år senare skulle drabba världen. Ekonomin blomstrade, aktierna steg som aldrig för och folk konsumerade som aldrig tidigare. Småkriser hade drabbat Usa och resten av världen tidigare men man förväntade sig helt enkelt att världsekonomin skulle hämta sig och fortsätta växa som den alltid gjort. Den globala handeln hade ökat kraftig de senaste hundra åren och den nya tekniken hade gått lika fort framåt. Det fanns få saker som talade för en större ekonomisk kris.


Snart skulle världen drabbas av den största ekonomiska krisen i världshistorien som inte bara skulle orsaka arbetslöshet och konkurser utan också bli en av grundorsakerna till både det första och det andra världskriget.


Hur startade egentligen den s.k. depressionen?


Teori 1 – Panik

Innan 1929 så satsade många pengar i aktier. Varför aktier? Många aktier kunde stiga flera hundra procent på bara ett år, vilket gjorde att allt fler människor och banker satsade allt större summor på just aktier. Eftersom man tjänade så stora pengar på just aktier tog folk och företag t.o.m. lån på banken för att sedan köpa aktier. Räntan på lånen var ju så låga jämfört med vinsterna som aktierna gav!


Enligt McKay så berodde kraschen på att aktiemarknaden inte längre klarade av det ekonomiska trycket. Det var populärt att köpa och sälja aktier eftersom aktierna steg snabbt under 1920-talet. Alla tjänade pengar på aktier så det blev allt vanligare att man t.o.m. lånade pengar för att köpa aktier. McKay menar att när aktiepriserna sjönk den 29 oktober 1929 så fick människor panik. De behövde sälja sina aktier för att betala de lån som de tagit och detta skapade en kedjereaktion som ledde till att alla sålde sina aktier och aktiepriserna föll lavinartat.


Teori 2 – Ekonomiska vågar

Hobsbawm menar att en kapitalistisk ekonomi aldrig fungerar friktionsfritt och att ekonomin har såkallade vågor dvs. ibland så går ekonomin bra och ibland så går den sämre. De vågor som slår negativt mot ekonomin brukar återkomma mellan vart 7:e till vart 11:e år.[4]

Teori 3 - Bankerna såg deras chans

Enligt den tredje teorin så bestämde sig de största bankerna för att det var dags att tjäna riktigt mycket pengar. De stora banker drog därför gemensamt in alla lån samma dag, vilket i sin tur skapade en panik bland låntagarna. Alla ville ju ha pengar till att betala lånen så de blev tvungna att sälja alla sina aktier. Problemet var bara de att när alla säljer så går kurserna ner. Ju fler som säljer desto mer faller kursen. Alla aktier föll och hela Wall Street börsen kraschade på bara några timmar. Tusentals företag och banker gick i konkurs. De stora bankerna blev vinnarna eftersom de kunde köpa upp företag och små banker för, i princip ingenting.


Följder

Enligt Mckay så orsakade depressionen inte bara att många företag gick i konkurs och miljoner människor i såväl Asien, Amerika och Europa miste sina jobb utan hela samhället drabbades. När företagen fick omkull, blev staten tvungen att gå in eftersom människor fick stora ekonomiska svårigheter. 1932 var hela 33% av Usa:s befolkning arbetslösa. Franklin D. Roosevelt tog över och lyckades dock rädda USA. Roosevelts plan var att anställa folk till stora statliga projekt ”The new deal”. Han lånade stora pengar, och lyckades få igång sysselsättningen och handeln igen!


McKay hävdar också att Tyskland var det enda land i världen som drabbades hårdare än Usa och att det var en stor anledning till varför Tyskland startade andra världskriget. President Roosevelt lyckades stoppa depressionens framfart genom att reformerade den amerikanska ekonomin och skapa arbetsmöjligheter till miljoner av arbetslösa amerikane, men enligt McKay var fortfarande 7 miljoner människor arbetslösa 1937.

Hobsbawm har en annan åsikt. Han menar att den tekniska utvecklingen fortsatte under depressionen och att ekonomin bara "saktade av". Däremot så stannade globaliseringen av och de internationella lånen minskade med hela 90%. Detta beror enligt Hobsbawm på att varje nation försökte att skydda sig själv från hot utifrån.

Hobsbawm menar att Tyskland drabbades hårdast eftersom det redan fanns en stor arbetslöshet där. Han påpekar också att Tyskland hade lånat en massa pengar när man hade fått igång sin industri och att när depressionen kom så kunde man inte betala sina lån. Depressionen varden första globala ekonomiska krisen eftersom det inte bara var Amerika och Europa som drabbades utan också Sydamerika, Afrika och Asien. Det enda land förutom Usa som lyckades vända depressionen var Nazityskland.

Sovjetunionen klarade sig undan depressionen eftersom det var isolerat från resten av världen enligt Hobsbawm. Faktum var att Sovjetunionens industri var inne i kraftig expansionen och det fanns ingen arbetslöshet.

Källor

•S.O – Seriens bok: Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Tordai

•Perspektiv på historien av Lars, Hans och Örjan Nyström

•A History of world societies av John P. Mckay m.flera.

•World History (A new perspective) av Clive Ponting


485 visningar

Comments


bottom of page