top of page

Xi JinPing - Kinas president och en av världens mäktigaste personer


Xi Jinping är en kinesisk politiker som är nuvarande generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti (CPC) och presidenten för Folkrepubliken Kina. Han tillträdde dessa positioner i november 2012 och anses allmänt vara en av de mäktigaste ledarna i modern kinesisk historia.


Xi föddes i Peking i juni 1953, i en familj med nära band till CPC. Hans far, Xi Zhongxun, var en tidigare vice premiärminister i Kina och en tidig kommunistisk revolutionär. Trots sin familjebakgrund mötte Xi många utmaningar och svårigheter när han växte upp, bland annat att han skickades för att arbeta i en by på landsbygden under kulturrevolutionen.


Efter att ha avslutat sin utbildning började Xi sin politiska karriär inom CPC och tjänstgjorde i olika positioner på lokal och provinsnivå innan han utsågs till guvernör i Fujian-provinsen 1999. 2007 valdes han till Kinas vicepresident och blev Vice ordförande i CPC Central Military Commission 2010.


Som generalsekreterare för CPC har Xi genomfört en lång rad reformer och politik som syftar till att modernisera den kinesiska ekonomin och stärka landets globala position. Han har lanserat initiativet "Made in China 2025", som syftar till att göra Kina till världsledande inom högteknologiska industrier som robotik och artificiell intelligens. Han har också infört åtgärder för att minska fattigdomen, förbättra livskvaliteten för landsbygdsbefolkningen och främja utvecklingen av västra Kina.


Under Xis ledning har Kina blivit mer självsäkert på den internationella scenen. Han har drivit på för ett större erkännande av Kinas intressen och har försökt främja en mer multipolär världsordning. Han har också gjort det till en prioritet att ta itu med territoriella tvister i Sydkinesiska havet, inklusive byggandet av konstgjorda öar i regionen.


Xi har också gjort en stark insats för att CPC ska behålla sitt grepp om makten och säkerställa medlemmarnas lojalitet. Han har lanserat en anti-korruptionskampanj som har riktat sig till högt uppsatta tjänstemän och har övervakat implementeringen av nya lagar och förordningar som syftar till att kontrollera media och undertrycka oliktänkande.


Sammanfattningsvis är Xi Jinping en mycket inflytelserik figur i modern kinesisk historia som har spelat en betydande roll i att forma landets riktning de senaste åren. Genom sina reformer och politik har han försökt stärka Kinas ställning som världsledande och säkerställa CPC:s fortsatta dominans. Samtidigt som hans agerande har hyllats av många, har de också kritiserats av andra som hävdar att de undergräver landets politiska friheter och mänskliga rättigheter.


Källor:


"Xi Jinping: Mannen som skulle bli kung" (The Economist, 2017)

"Xi Jinping: China's Strongman" (BBC News, 2017)

"Xi Jinping: Allt du behöver veta om Kinas president" (CNN, 2019)

"Xi Jinpings vision för ett starkare Kina" (Council on Foreign Relations, 2018)

Comments


bottom of page