top of page

Världens historia - Väldigt kortfattad

Hej där! Här kommer en liten text som handlar om världens historia. Så om du vill du få en snabb överblick av den, då har du kommit rätt.Världens historia


Big Bang eller Stora smällen som den också kallas inträffade för mer än 13 miljarder år sedan. Hur länge sedan Big Bang inträffade vet man idag inte säkert och många forskare tror fortfarande att universium expanderar än idag. Innan big bang så existerade ju ingenting, varken rum, tid eller materia. Därmed fanns såklart inte några av de naturlagar som vi vet om idag.Big bang orsakades ju av någonting, och enligt många forskare så var det slumpen som utlöste Big bang.


Jorden, vår hemplanet är den tredje planeten från solen. Den skapades för 4,5 miljarder år sedan. Det var slumpen att ett bombardemang av kometer träffade jorden under dess tidiga historia, vilket skapade mycket av jordens vatten. Sedan dess har kometer träffat jordens yta mer eller mindre regelbundet. För cirka 65 miljoner år sedan träffades jorden återigen av en slump av en komet skur. Denna skur utrotade dinosaurierna. Sedan började livet återhämta sig. Först så skapades det mikroskopiskt liv i havet. Allt eftersom tiden gick så blev livet mer och mer avancerat.


De var slumpen som gjorde att en art lyckades kravla sig upp på land och blev de första däggdjuren. Människorna då? Det är helt klarlagt att våra närmaste släktingar är de afrikanska människoaporna, gorillor och schimpanser. Samtidigt så är de nästan helt säkert att schimpanserna är närmare släkt med oss än gorillorna Hur gamla de först människoaporna är, är fortfarande inte klarlagt. Men man vet att de kommer ifrån vad vi idag kallar för Afrika. Hur de lyckades bli smartare och utvecklas till vad vi idag kallar för homo sapiens är forskare än idag oeniga om.

En teori som dock har fått väldigt många anhängare på senare tid är dock den att aporna fick allt mindre födda och var tvungen att hitta nya matkällor och nya sätt att få fram mat. Teorin går lite enkelt ut på att aporna försökte komma åt den födda som fanns tillgänglig. Man använde bland annat enkla redskap för att komma åt honugsbon, frukter osv.

Det var nu också som aporna för första gången började fiska. De försökte på alla tänkbara sätt komma åt fisk. Detta ledde i sin tur till att aporna av en ren slump fick i sin väldigt viktiga aminosyror, som är viktiga för att hjärnan ska kunna utvecklas och de är tack vare dessa syror som aporna sedan utvecklades till de människor som vi är idag.


De två största förändringarna i den senare människohistorien har varit den neolitiska revolutionen, dvs. då människor övergick från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle och den industriella revolutionen dvs. då vi övergick från jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.

För bara 200 år sedan stod nämligen Indien och Kina för två tredje delar av världens produktion, inte de amerikanska eller de europeiska länderna. Ett exempel är andelen tillverkade produkter som sålts i världen. År 1750 så tillverkade den tredje världen 73% av allt som såldes, medan 1913 var denna siffra nere på bara 7 %. Asien har enligt marks länge varit världens ekonomiska centrum och varit källan till enorma rikedomar i form utav kryddor, textilier och porslin. Europa har alltid varit ute efter dessa rikedomar, men har alltid varit ekonomiskt efterblivet och fattigt. De hade ingenting som kineserna ville ha.

När islam spred ut sig och blockerade vägen till Asien så var europeerna tvungna att hitta en annan väg. Christoffer Colombus försökte att komma till Indien men snubblade istället på vägen till Amerika.

Amerika som tidigare styrs utav indian stamar som aztekerna och inka, blev de första att bli europeernas offer. Europeerna tog nämligen inte med sig bara nya vapen utan också en hel rad med nya sjukdomar, mot vilka indierna inte hade något som helst botemedel. Europeerna kunde lätt krossa både aztekernas och inka folkets imperier, och snabbt lägga beslag på hela den amerikanska kontinenten. Där hittade europeerna också enorma mängder silver, något som asiaterna, speciellt kineserna var väldigt intresserad utav. Tack vare denna slump kunde europeerna, främst britterna kolonisera Amerika och ägna sig åt triangelhandeln vilket gav dem enorma rikedomar. Pengarna tog dock snart slut eftersom europeerna hela tiden krigade med varandra om vem som skulle kunna erövra hela europa, denna kamp stor främst i mellan länderna Frankrike, England och Spanien.


Det var också utav en slump som britterna hittade stora koltillgångar nära städerna. Detta gjorde att industrialiseringen inträffade först i England, inte i Kina. De europeiska länderna så som Franrike, Tyskland osv. Kunde sedan följa i englands fortspår. Kina hade enligt Marks allt som krävdes för att industrialiseras förutom just närliggande kol tillgångar. Asien låg faktiskt under 1700-talet före Europa när det gällde såväl tillverkning som välfärd. Tack vare industrialiseringen så kunde britterna prodocera betydligt billigare textilier än både Indien och Kina. Men de var med våld som europeerna lyckades att erövra asien. Redan på 1500-talet började europeerna att ge sig in på asiatiska vatten, men när de insåg att de inte hade något som indierna eller kineserna ville ha så började de istället att med våld försöka monopolisera handeln. Detta lyckades i början på grund utav att handeln i asien alltid varit fredlig, så de fanns inte mycket försvar som stod emot europeernas kanon båtar.


Efter ett tag började dock de asiatiska länder att bygga försvar och europeerna var då utelåsta ännu en gång från den asiatiska handeln. Tack vare industrialiseringen så lyckades dock britterna att göra nya typer av vapen, så som bepansrade fartyg och avancerade skjutvapen. Britterna erövrade först Indien, eftersom landet var enormt splittrat efter kungens död och britterna använde sedan Indien för att kolonisera ytterligare länder i Asien och speciellt för att krossa Kina. Med sina nya vapen lyckades fransmännen, britterna osv. att erövra stora delar utav asien och afrika och till slut bli nr.1 i världen.

Spanien förlorade sin chans att styra världen i och med den spanska armadans fall. Frankrike och England fortsatte dock att kriga, inte bara i Europa utan också i resten utav världen. Sjuårskriget som britterna vann gjorde att de blev herrar över världen. De styrde nu inte bara större delen utav nordamerika utan också hela indien. Kina var dock mycket svårare att krossa än indien och inget som britterna hade att sälja var kina intresserad utav. Britterna började då att producera opium och började att sälja det i Kina. Kineserna försökte att stoppa denna droghandel men då förklarade England krig mot Kina och tack vare den nya bepansrade kanonbåten nemesis lyckades de att besegra kineserna.


Europeerna och amerikanarna gjorde sedan om länder som Indien och Kina osv för att kunna exploatera dem. När opiumet flöddade in i Kina så flöddade silvret ut och detta skapade enorma rikedomar som gjorde så att vi i väst idag lan leva med så hög standrad som vi gör. Det gjorde också bl.a. indien som tidigare varit en stora industrination till en jordbruksnation. Dessa var mycket mer utsatta för naturkatastrofer. Britterna brydde sig inte om att skydda dessa nationer mot bl.a. svält och torka. De införde istället kapitalismen som gjorde att man högg ner stora områden skog och att man hade ett allt för intenstiv jordbruk.


Detta skapade störningar i miljön som orsakade en enorm mass svält och länder som tidigare hade haft en chans att industrialiseras var nu dömda till evig fattigdom. Efter det frank-pressusika kriget 1871 så slutade europeerna att kriga med varandra och istället beslöt sig för att erövra resten av världen, de som de redan inte hade erövrat vill säga. Europeerna erövrade snabbt resten av asien, mellanöstern och afrika. Afrikanerna var ingen match för kulsprutan. På bara några år var hela afrika uppdelat mellan en handfull europeiska makter så som England, Franrike, Tyskland och Belgien.


År 1900 stod Usa och Europa för 80% av världens tillverkning. De delar av världen som hade koloniserats, latin amerika, södra asien, afrika osv var dömda att förbli fattiga eftersom väst världen uttnyttjat dem. Vi har skapat ett marknads system där de omöjligt kan konkurrerar med oss eftersom vi industrialiserade oss före. De måste istället enligt Marks sälja råvaror och livsmedel till oss, vilket vi inte betalar särskilt mycket för. Detta system lever enligt Marks kvar än idag. Om det inte hade varit för en rad tillfälligheter hade vi enligt Marks kanske fortfarande levt i en värld av jordbruksimperier där asien kanske fortfarande hade varit världens ekonomiska centrum.


Hade det varit kineserna och inte portugiserna som lyckats ta sig runt afrika först, hade det kanske varit kina som idag dominerat världen. Det är med andra ord slumpen som har avgjort vilka länder som har dominerat världen. Tack vare Christoffer Columbus misstag och Englands utmärkt placerade koltillgångar så ser världen ut som den gör idag. Tack vare slumpen så är vi i väst den dominerande ekonomiska makten i världen och tack vare slumpen så har vi idag datorern, tv, radio apparater osv.


Mina källor

John P. McKay, A history of world societies 2009

Clive Ponting, World History 2001

Singh, Simon , Big Bang

Joseph R, Environmental Ethics

Campbell, Bernard G & Loy, James D & Cruz-Uribe, Kathryn , Humankind emerging

Olmert, M., Dale, R., de Lespinois, P. (2005) Walking with Cavemen. London: BBC (faktaserie)

Marks, Robert, Den moderna världens ursprung

116 visningar

Hozzászólások


bottom of page