top of page

Tyskarnas attack mot London under andra världskriget


Den tyska bombkampanjen mot London under andra världskriget, känd som Blitz, varade i nästan åtta månader och hade en djupgående inverkan på staden och dess invånare. Blitzen började den 7 september 1940 och fortsatte till den 11 maj 1941 och var en av de största bombningarna i krigföringens historia.


Syftet med Blitz var att bomba britterna till underkastelse och tvinga dem att acceptera fredsvillkor som skulle tillåta Tyskland att kontrollera Europa. Det tyska Luftwaffe (flygvapnet) riktade sig mot London dag och natt och träffade bostadsområden, fabriker och strategiska mål som hamnar, hamnar och järnvägsstationer. Bombningen orsakade omfattande förstörelse och förlust av människoliv, med dödssiffran uppskattad till över 43 000 människor och över 50 000 skadade.


En av de mest betydelsefulla händelserna under blixten var bombningen av Buckingham Palace den 13 september 1940. De tyska planen släppte bomber på palatset, vilket orsakade skador på östra flygeln och skadade flera medlemmar av den kungliga staben. Trots skadorna vägrade kung George VI och drottning Elizabeth att lämna London och blev istället kvar i staden för att visa sitt stöd och öka moralen.


En annan anmärkningsvärd händelse var bombningen av East End i London, som var hårt befolkat av arbetarfamiljer. East End bombades kraftigt och fick betydande skador, med många hus och byggnader som totalförstördes. Området var också hem för många viktiga fabriker och hamnar, och bombningarna orsakade omfattande störningar i stadens produktions- och leveranskedja.


Trots blixtens förödande inverkan visade Londonborna anmärkningsvärd motståndskraft och trots inför bombkampanjen. Folket i London fortsatte att arbeta, gå i skolan och fortsätta med sitt dagliga liv, och många frivilligorganisationer bildades för att ge stöd och hjälp till dem som drabbades av bombningen. Londons anda under Blitz blev en inspiration för folket i Storbritannien och bidrog till att öka moralen.


Sammanfattningsvis hade den tyska bombkampanjen mot London under andra världskriget en djupgående inverkan på staden och dess invånare. Trots den omfattande förstörelsen och förlusten av människoliv visade Londonborna en anmärkningsvärd motståndskraft och trots, och deras ande hjälpte till att stärka moralen under en av de mörkaste perioderna i brittisk historia.


Källor:


"The Blitz." National Archives, nationalarchives.gov.uk/education/resources/the-blitz/.

"The Blitz: The London Blitz." BBC, bbc.co.uk/history/events/the_blitz.

"The Blitz, 1940-1941." Imperial War Museums, iwm.org.uk/history/the-blitz-1940-1941.

41 visningar

Comments


bottom of page