top of page

Turkiska folkmordet på armenierna


Det armeniska folkmordet var en systematisk utrotningskampanj som utfördes av det osmanska riket mot den armeniska befolkningen under första världskriget. Det resulterade i att uppskattningsvis 1,5 miljoner armenier dog och anses vara ett av de första folkmorden på 1900-talet.


Orsaker till det armeniska folkmordet


Det osmanska riket var på tillbakagång i början av 1900-talet, och spänningarna var höga mellan den styrande turkiska eliten och minoritetsgrupperna i imperiet. Den armeniska befolkningen, som till stor del var kristen, sågs som ett hot av den turkiska regeringen, som fruktade att de skulle komma i linje med ryssarna, som var allierade med armenierna. Dessutom sågs armenierna som en rik och inflytelserik grupp, och deras egendomar och tillgångar var eftertraktade av den turkiska härskande eliten.


Uppförandet av det armeniska folkmordet


Det armeniska folkmordet började 1915, kort efter första världskrigets utbrott. Den osmanska regeringen anklagade den armeniska befolkningen för att stödja ryssarna och startade en utrotningskampanj mot dem. Armeniska intellektuella, ledare och samhällsmedlemmar samlades ihop och avrättades, och armeniska soldater i den osmanska armén avväpnades och dödades. Den armeniska befolkningen tvingades in i koncentrationsläger, där de utsattes för svält, sjukdomar och tvångsarbete. Kvinnor och barn utsattes för sexuellt våld och bortförande.


Konsekvenser av det armeniska folkmordet


Det armeniska folkmordet fick betydande konsekvenser för den armeniska befolkningen och det bredare internationella samfundet. Uppskattningsvis 1,5 miljoner armenier dödades, och många fler tvingades fly från sina hem och samhällen. Folkmordet hade en bestående inverkan på den armeniska diasporan och har varit en betydande del av den armeniska identiteten och kulturen.


Det internationella samfundet var långsamt med att erkänna det armeniska folkmordet, och Turkiet fortsätter att förneka att det inträffade. Bristen på erkännande har varit en stridsfråga mellan Turkiet och den armeniska diasporan, såväl som andra länder som har erkänt folkmordet.


Slutsats


Det armeniska folkmordet var en systematisk utrotningskampanj som utfördes av det osmanska riket mot den armeniska befolkningen under första världskriget. Det motiverades av en kombination av politiska, ekonomiska och kulturella faktorer och resulterade i uppskattningsvis 1,5 miljoner armeniers död. Folkmordet hade en betydande inverkan på den armeniska diasporan och har varit en stridspunkt mellan Turkiet och det internationella samfundet.


Källor:


Peter Balakian. The Burning Tigris: Det armeniska folkmordet och Amerikas svar. HarperCollins, 2003.

Samantha Power. "A Problem from Hell": America and the Age of Genocide. Basic Books, 2002.

Ronald Suny. "De kan leva i öknen men ingen annanstans": En historia om det armeniska folkmordet. Princeton University Press, 2015.

7 visningar

Comments


bottom of page