top of page

Transportrevolutionen på 1800-talet

Den här texten kommer att handla om den s.k. transportrevolutionen som skedde på 1800-talet. Så om du vill veta mer om de första tången, ångbåtarna m.m., då har du kommit rätt.
På 1700-talet så var det extremt dyrt att frakta större varor på land. Till sen hjälpte hand man bara vagnar som drevs med hästar. Därför fraktades större delen av varorna på vattnet eftersom det gick lättare hävdar McKay. Det var därför ett ganska naturligt steg för forskare att först försöka få ångmaskinen som motor på båtar. 1807 byggde amerikanen Robert Fulton den första användbara ångbåten. 100 år senare skulle mer än hälften av alla världens båtar vara just ångbåtar.


När detta lyckades försökte man senare få vagnar att drivas av ånga. Men eftersom dessa stora ångvagnar skrämde folk och hästar så var hästen fortfarande det vanligaste färdmedlet och skulle vara så under resten av 1800- talet.


McKay hävdar att Kolindustrin under en längre tid hade använt sig av spår för att flytta kolet. George Stephenson var den första som byggde ett snabbt och fungerade lokomotiv och 1830 åkte det mellan Liverpool och Manchester.


Många såg fördelarna med detta transport medel och det dröjde inte länge innan andra länder i Europa och Amerika följde efter. Ponting hävdar att Europa under tidigt 1800-tal fortfarande låg långt efter bland annat Kina. Tågen var långsamma, telegrafen var outvecklad och det var inte förens efter 1830 som utvecklingen tog fart på riktigt.


Följder

Enligt McKay så fick Tågets uppkomst stora följder för hela västvärlden. Det gick nu inte bara lättare att frakta varor över land utan det öppnade också nya marknader som tidigare inte funnits. Detta ledde i sin tur till att nya fabriker kunde öppnas på nya ställen eftersom man inte längre var lika beroende av närliggande vatten för att flytta produkterna. Tåget blev en symbol för det nya århundradet, där tekniken gick fort framåt. Tågstationer blev den industriella revolutionens katedraler!


Ponting är av en annan åsikt. Han hävdar att den enda fördelen som tåg hade gentemot fartyg var att tåget fick snabbare. Att skicka varor vatten vägen var fortfarande väldigt vanligt och kanalbyggen fortsatte i Frankrike och Tyskland till och med efter 1850.


Ponting menar också att utan järnväggar och tåg så hade Europas Ekonomi inte expanderat lika snabbt och kraftigt som den gjorde under 1800-talet. tack vare tågen så kunde man stora mängder råvaror till fabrikerna, vilket gjorde att man fick en mycket större produktion än som tidigare var möjligt.Men tågets framgång gjorde inte att man använde sig mindre av hästar och vagnar utan snarare tvärtom. Ponting hävdar att antalet hästar ökade kraftigt under 1800-talet eftersom den allmänheten var beroende av hästar för att kunna transportera sig. Det var först i början av 1900-talet som människor började använda sig av tåg, bilar och bussar som transportmedel.

Käll och litteraturförteckning

Tryckta källor

John P. McKay, A history of world societies 2009

Clive Ponting, World History 2001


2 293 visningar

Comments


bottom of page