top of page

Toppmötet på Jalta - En viktig del i början på Kalla kriget


Jaltakonferensen var ett möte mellan ledarna för de allierade makterna - U.S.A. President Franklin D. Roosevelt, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och Sovjets premiärminister Joseph Stalin – hölls på Krim i februari 1945. Konferensen kallades för att diskutera omorganisationen av Europa efter andra världskriget och upprättandet av ett kollektivt säkerhetsarrangemang för att säkerställa fred.


Jaltakonferensen markerade en betydande vändpunkt i andra världskrigets historia och fick långtgående konsekvenser för Europas framtid. Huvudämnena som diskuterades på konferensen var uppdelningen av Tyskland i ockupationszoner, upprättandet av en regering i Polen och Sovjetunionens framtid i efterkrigsvärlden.


En av de viktigaste överenskommelserna som nåddes vid konferensen var uppdelningen av Tyskland i fyra ockupationszoner, som skulle kontrolleras av de allierade. Detta avtal syftade till att hindra Tyskland från att bli en dominerande makt i Europa igen och att säkerställa att det skulle demilitariseras och omorganiseras som en demokratisk nation.


Ett annat betydelsefullt resultat av konferensen var upprättandet av en provisorisk regering i Polen, som skulle hålla fria val och omorganiseras till en demokratisk stat. Avtalet syftade till att återställa Polens självständighet, som hade gått förlorad efter den tyska invasionen.


Jaltakonferensen markerade också början på det kalla kriget, då Sovjetunionen och de västallierade inte kunde enas om Östeuropas framtid. Sovjetunionens insisterande på att behålla kontrollen över länderna i Östeuropa sågs som ett hot av de västallierade, som fruktade att Sovjetunionen skulle sprida kommunismen i hela regionen.


Sammanfattningsvis var Jaltakonferensen en avgörande vändpunkt i andra världskrigets historia och fick långtgående konsekvenser för Europas framtid. De överenskommelser som nåddes vid konferensen bidrog till att forma efterkrigsvärlden och satte scenen för det kalla kriget, som skulle definiera internationella relationer för de kommande decennierna.


Källor:


"Yaltakonferensen." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Webb. 12 februari 2023.

"Yaltakonferensen." History.com. A&E Television Networks, n.d. Webb. 12 februari 2023.

"Yaltakonferensen." Den amerikanske presidenten. Miller Center, n.d. Webb. 12 februari 2023.

6 visningar

Comments


bottom of page