top of page

The new deal - USA:s räddning


The New Deal var en serie ekonomiska policyer och program som genomfördes av president Franklin D. Roosevelt som svar på den stora depressionen. New Deal syftade till att ge lättnad, återhämtning och reformer för det amerikanska folket, och det omformade slutligen den federala regeringens roll i den amerikanska ekonomin.


Bakgrund


Den stora depressionen började 1929 med börskraschen och ledde till utbredd arbetslöshet, fattigdom och ekonomisk instabilitet under hela 1930-talet. Som svar lanserade president Roosevelt New Deal, en serie program som syftar till att stabilisera ekonomin och ge lindring till de som drabbats av depressionen. New Deal representerade en stor förändring i den federala regeringens roll, eftersom den involverade oöverträffade nivåer av statlig intervention i ekonomin.


Stora program


New Deal inkluderade en mängd olika program och policyer som syftade till att uppnå lättnad, återhämtning och reformer. Ett av de mest välkända programmen var Civilian Conservation Corps (CCC), som gav sysselsättning till unga män i bevarandeprojekt i hela landet. CCC planterade miljontals träd, byggde vandringsleder och campingplatser och hjälpte till att förhindra erosion och jordförstöring. Ett annat stort program var Works Progress Administration (WPA), som gav jobb till miljontals arbetslösa amerikaner i en mängd olika branscher, inklusive bygg-, konst- och litteratur.


New Deal inkluderade också flera program som syftade till att reglera ekonomin och förhindra framtida ekonomiska kriser. Securities and Exchange Commission (SEC) inrättades för att reglera aktiemarknaden och förhindra bedrägliga metoder. National Labour Relations Act (NLRA) antogs för att skydda arbetares rätt att fackligt organisera sig och delta i kollektiva förhandlingar. Social Security Act gav ett skyddsnät för äldre och funktionshindrade amerikaner genom att inrätta ett system med pensions- och handikappförmåner.


Påverkan


Inverkan av New Deal på det amerikanska samhället var betydande. Det gav välbehövlig hjälp till miljontals amerikaner som led av fattigdom och arbetslöshet. Det bidrog också till att stabilisera ekonomin och förhindra framtida ekonomiska kriser. New Deals betoning på statlig intervention i ekonomin skapar ett prejudikat för framtida regeringspolitik och program.


Kritik


Trots sina framgångar mötte New Deal också kritik från vissa håll. Kritiker hävdade att det inte gick tillräckligt långt för att ta itu med de underliggande orsakerna till den stora depressionen, och att det var alltför fokuserat på att ge lindring snarare än att ta itu med systemiska ekonomiska problem. Vissa kritiserade också New Deal för att ge den federala regeringen för mycket makt och kränka individuella friheter.


Slutsats


New Deal representerade en stor förändring av den federala regeringens roll i den amerikanska ekonomin. Dess program och politik gav lindring, återhämtning och reformer under en tid av stora ekonomiska och sociala omvälvningar. Även om det mötte kritik från vissa håll, var dess inverkan på det amerikanska samhället betydande och bestående. The New Deal skapade ett prejudikat för framtida regeringspolitik och program som syftar till att reglera ekonomin och tillhandahålla ett skyddsnät för de behövande.


Källor:


"The New Deal." National Archives, www.archives.gov/education/lessons/new-deal.

"The New Deal." History, www.history.com/topics/great-depression/new-deal.

"New Deal-program." Social Welfare History Project, 9 april 2015, socialwelfare.library.vcu.edu/programs/new-deal-programs/.

"The New Deal." FDR Presidential Library and Museum, www.fdrlibrary.org/new-deal-overview.

4 visningar

Comments


bottom of page