top of page

Sveriges roll under andra världskriget

Sveriges inblandning i andra världskriget präglades av en alliansfrihetspolitik, vilket gjorde att landet inte officiellt tog parti i konflikten. Trots detta var Sverige djupt påverkat av kriget och spelade en komplex roll under hela konflikten.


I början av kriget förklarade sig Sverige neutralt och bibehöll denna hållning under hela konflikten. Sveriges närhet till Tyskland och nazistregimens krav gjorde dock att landet tvingades göra flera eftergifter för att behålla sin neutralitet. Detta inkluderade att tyska trupper fick använda svenskt territorium för transitering och försäljning av järnmalm till tyskarna, vilket var avgörande för den nazistiska krigsinsatsen.


Trots sin neutralitetspolitik gav Sverige visst stöd till de allierade. Till exempel tillät landet de allierade att använda svenska flygfält i norr och tillät överföring av brittiska och amerikanska trupper genom Sverige. Utöver det gav Sverige också en fristad till ett litet antal flyktingar, inklusive judar som flydde från förföljelse i det nazistiskt ockuperade Europa.


Trots dessa åtgärder mötte Sverige kritik från båda sidor under kriget. De allierade anklagade landet för att stödja den nazistiska regimen genom dess försäljning av järnmalm, medan tyskarna anklagade Sverige för att inte göra tillräckligt för att stödja Axis sak. Landets känsliga balansgång mellan att behålla sin neutralitet och att svara på båda sidors krav var en utmanande sådan.


Efter kriget fick Sverige kritik för sin hantering av konflikten, och många hävdade att landet inte hade gjort tillräckligt för att stödja de allierade eller för att stå emot nazistregimen. Det är dock viktigt att notera att landet befann sig i en svår situation, och dess politik formades av behovet av att behålla sitt oberoende och undvika att bli ockuperat av någondera sidan.


Sammanfattningsvis präglades Sveriges inblandning i andra världskriget av en alliansfrihetspolitik och en delikat balansgång mellan nazistregimens och de allierades krav. Trots de utmaningar man stod inför kunde Sverige behålla sin självständighet och undvika att bli ockuperad, och spelade en komplex roll under hela konflikten.


Källor:


Bergman, J. (2010). Sverige och det nationalsocialistiska Tyskland i andra världskriget: Relationer och attityder. Scandinavian Journal of History, 35(1), 1-19.

Derry, T.K. (1979). Kampanjen i Norge. London: Hennes Majestäts brevpapperskontor.

Strang, L. (1946). Sveriges förbindelser med axeln och de allierade, 1940–1943. Tidskrift för samtidshistoria, 1(2), 133-157.

12 visningar

Comments


bottom of page